General > Combining Diacritical Marks

 • ̀
 • ́
 • ̂
 • ̃
 • ̄
 • ̅
 • ̆
 • ̇
 • ̈
 • ̉
 • ̊
 • ̋
 • ̌
 • ̍
 • ̎
 • ̏
 • ̐
 • ̑
 • ̒
 • ̓
 • ̔
 • ̕
 • ̖
 • ̗
 • ̘
 • ̙
 • ̚
 • ̛
 • ̜
 • ̝
 • ̞
 • ̟
 • ̠
 • ̡
 • ̢
 • ̣
 • ̤
 • ̥
 • ̦
 • ̧
 • ̨
 • ̩
 • ̪
 • ̫
 • ̬
 • ̭
 • ̮
 • ̯
 • ̰
 • ̱
 • ̲
 • ̳
 • ̴
 • ̵
 • ̶
 • ̷
 • ̸
 • ̹
 • ̺
 • ̻
 • ̼
 • ̽
 • ̾
 • ̿
 • ̀
 • ́
 • ͂
 • ̓
 • ̈́
 • ͅ
 • ͆
 • ͇
 • ͈
 • ͉
 • ͊
 • ͋
 • ͌
 • ͍
 • ͎
 • ͏
 • ͐
 • ͑
 • ͒
 • ͓
 • ͔
 • ͕
 • ͖
 • ͗
 • ͘
 • ͙
 • ͚
 • ͛
 • ͜
 • ͝
 • ͞
 • ͟
 • ͠
 • ͡
 • ͢
 • ͣ
 • ͤ
 • ͥ
 • ͦ
 • ͧ
 • ͨ
 • ͩ
 • ͪ
 • ͫ
 • ͬ
 • ͭ
 • ͮ
 • ͯ

General > Combining Diacritical Marks Supplement

 • ᷿

General > Combining Diacritical Marks for Symbols

General > Combining Half Marks

General > Currency Symbols

General > General Punctuation

General > Superscripts and Subscripts


Dette er et utvalg av de mest brukte tegnsett. Det er mange flere, godt over hundre. Vi kunne liste dem alle, men det ville ha tett siden helt med kategorier.
Du finner full oversikt på Wikipedia hvis du vil.

ت 串 Я ಎ Ω ः じ ᄊ Ɗ ≳ Ⴕ ɐ ❤ ໒

Det er helt normalt for noen tegn til å vises som firkanter.
Vil du legge til dine egne kreasjoner eller finner du ikke noe? Send oss en melding! Kontakt

Made with 💙 by Clix Concepts © 2005-2023 v. 22.5.4.0