General > Combining Diacritical Marks

 • ̀
 • ́
 • ̂
 • ̃
 • ̄
 • ̅
 • ̆
 • ̇
 • ̈
 • ̉
 • ̊
 • ̋
 • ̌
 • ̍
 • ̎
 • ̏
 • ̐
 • ̑
 • ̒
 • ̓
 • ̔
 • ̕
 • ̖
 • ̗
 • ̘
 • ̙
 • ̚
 • ̛
 • ̜
 • ̝
 • ̞
 • ̟
 • ̠
 • ̡
 • ̢
 • ̣
 • ̤
 • ̥
 • ̦
 • ̧
 • ̨
 • ̩
 • ̪
 • ̫
 • ̬
 • ̭
 • ̮
 • ̯
 • ̰
 • ̱
 • ̲
 • ̳
 • ̴
 • ̵
 • ̶
 • ̷
 • ̸
 • ̹
 • ̺
 • ̻
 • ̼
 • ̽
 • ̾
 • ̿
 • ̀
 • ́
 • ͂
 • ̓
 • ̈́
 • ͅ
 • ͆
 • ͇
 • ͈
 • ͉
 • ͊
 • ͋
 • ͌
 • ͍
 • ͎
 • ͏
 • ͐
 • ͑
 • ͒
 • ͓
 • ͔
 • ͕
 • ͖
 • ͗
 • ͘
 • ͙
 • ͚
 • ͛
 • ͜
 • ͝
 • ͞
 • ͟
 • ͠
 • ͡
 • ͢
 • ͣ
 • ͤ
 • ͥ
 • ͦ
 • ͧ
 • ͨ
 • ͩ
 • ͪ
 • ͫ
 • ͬ
 • ͭ
 • ͮ
 • ͯ

General > Combining Diacritical Marks Supplement

 • ᷿

General > Combining Diacritical Marks for Symbols

General > Combining Half Marks

General > Currency Symbols

General > General Punctuation

General > Superscripts and Subscripts


Detta är ett urval av de mest använda apparater tecken. Det finns många fler, långt över en 100. Vi skulle kunna räkna upp dem alla, men det skulle ha igensatta sidan helt med kategorier.
Du hittar fullständig översikt på Wikipedia om du vill.

ت 串 Я ಎ Ω ः じ ᄊ Ɗ ≳ Ⴕ ɐ ❤ ໒

Det är helt normalt för en del tecken visas som fyrkanter.
Vill du lägga till dina egna skapelser eller inte hitta något? Skicka oss ett meddelande! Kontakt

Made with 💙 by Clix Concepts © 2005-2023 v. 22.5.4.0