General > Combining Diacritical Marks

 • ̀
 • ́
 • ̂
 • ̃
 • ̄
 • ̅
 • ̆
 • ̇
 • ̈
 • ̉
 • ̊
 • ̋
 • ̌
 • ̍
 • ̎
 • ̏
 • ̐
 • ̑
 • ̒
 • ̓
 • ̔
 • ̕
 • ̖
 • ̗
 • ̘
 • ̙
 • ̚
 • ̛
 • ̜
 • ̝
 • ̞
 • ̟
 • ̠
 • ̡
 • ̢
 • ̣
 • ̤
 • ̥
 • ̦
 • ̧
 • ̨
 • ̩
 • ̪
 • ̫
 • ̬
 • ̭
 • ̮
 • ̯
 • ̰
 • ̱
 • ̲
 • ̳
 • ̴
 • ̵
 • ̶
 • ̷
 • ̸
 • ̹
 • ̺
 • ̻
 • ̼
 • ̽
 • ̾
 • ̿
 • ̀
 • ́
 • ͂
 • ̓
 • ̈́
 • ͅ
 • ͆
 • ͇
 • ͈
 • ͉
 • ͊
 • ͋
 • ͌
 • ͍
 • ͎
 • ͏
 • ͐
 • ͑
 • ͒
 • ͓
 • ͔
 • ͕
 • ͖
 • ͗
 • ͘
 • ͙
 • ͚
 • ͛
 • ͜
 • ͝
 • ͞
 • ͟
 • ͠
 • ͡
 • ͢
 • ͣ
 • ͤ
 • ͥ
 • ͦ
 • ͧ
 • ͨ
 • ͩ
 • ͪ
 • ͫ
 • ͬ
 • ͭ
 • ͮ
 • ͯ

General > Combining Diacritical Marks Supplement

 • ᷿

General > Combining Diacritical Marks for Symbols

General > Combining Half Marks

General > Currency Symbols

General > General Punctuation

General > Superscripts and Subscripts


Dette er et udvalg af de mest anvendte tegnsæt. Der er mange flere, langt over en 100. Vi kunne nævne dem alle, men det ville have tilstoppet siden helt med kategorier.
Du kan finde den komplette oversigt på Wikipedia hvis du vil.

ت 串 Я ಎ Ω ः じ ᄊ Ɗ ≳ Ⴕ ɐ ❤ ໒

Det er helt normalt for nogle tegn til at fremstå som firkanter.
Vil du tilføje dine egne kreationer eller kan du ikke finde noget? Send os en besked! Kontakt

Made with 💙 by Clix Concepts © 2005-2024 v. 22.5.4.0