Vi anbefaler å søke etter engelske søkeord. Du kan bruke en stjerne (*) som et jokertegn.

Velkommen til Messletters Stylish Text Generator! (͡° ͜ʖ ͡°)

Tattoos

 • ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶11111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶1111111111¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶111111111111¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶¶¶
  ¶¶111111111111111111111111111¶¶111111111111¶¶
  ¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶
  ¶1111¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶
  ¶11¶¶¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶
  ¶1¶¶¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶11111¶¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
 • ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
  ____¶_________________________________________________¶____
  _____¶_______________________________________________¶_____
  ______¶_____________________________________________¶______
  _______¶¶¶_______________________________________¶¶¶_______
  _________¶¶¶¶_________________________________¶¶¶¶_________
  _____¶_____¶_¶¶¶___________________________¶¶¶_¶_____¶_____
  ______¶¶________¶¶_______________________¶¶________¶¶______
  ______¶¶¶¶¶________¶¶_________________¶¶________¶¶¶¶¶______
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶______________¶______¶¶¶¶¶¶¶¶_______
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶___________¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_______¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
  ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  _____________¶___¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶__¶¶¶___¶_____________
  _________________¶__¶______¶___¶______¶__¶_________________
  ___________________¶____¶¶¶_____¶¶¶____¶___________________
  ______________________¶¶¶¶_______¶¶¶¶______________________
  ____________________¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶____________________
  __________________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶__________________
  _________________¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶_________________
  ________________¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶________________
  ________________¶¶¶¶¶_¶_____________¶_¶¶¶¶¶________________
  _______________¶_¶¶¶¶__¶______________¶¶¶¶_¶_______________
  _______________¶¶__¶¶_________________¶¶__¶¶_______________
  ____________________¶_________________¶____________________
  ______________¶_____________________________¶______________
  ______________¶_____________________________¶______________
  ___________________________________________________________
 • ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
  ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
  ¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
  ¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
  ¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
  ¶__8______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______8__¶
  ¶___88______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______8___¶
  ¶____88________¶¶¶___¶_¶___¶¶¶¶_______88____¶
  ¶¶_____888_______¶¶_______¶¶_______888_____¶¶
  ¶¶________8888____¶¶_____¶¶____88888_______¶¶
  ¶¶¶___________888___________888___________¶¶¶
  ¶¶¶_88___________88________8___________88_¶¶¶
  ¶¶¶___8888888__________________88888888___¶¶¶
  ¶¶¶¶_______8888888__88_88__8888888_______¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶________________8_8_________________¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶___________88__8_8__888___________¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶___88888____8_8_____8888____¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶___8_____________________8____¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶_88_88_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶__888__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶__888__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___888___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____888_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____88888_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____8888888____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____8888888____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__8888888__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_8888888_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
 • ___________________________________________________________
  ___________________________¶___¶___________________________
  __________________________¶_____¶__________________________
  _________________________¶_______¶_________________________
  ________________________¶_________¶________________________
  ________________________¶_________¶________________________
  _______________________¶¶_________¶¶_______¶_______________
  _______________¶_______¶___________¶_______¶_______________
  _______________¶______¶¶___________¶¶______¶_______________
  _______________¶¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_______________
  _________¶_____¶¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_____¶_________
  _________¶¶_____¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_____¶_________
  _________¶¶_____¶¶____¶¶___________¶¶____¶¶_____¶¶_________
  __________¶¶____¶¶¶___¶¶¶_________¶¶¶___¶¶¶____¶¶__________
  ___________¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶__¶¶¶____¶¶___________
  ____________¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶____________
  _____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_____________
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  _______________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_______________
  ______________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶______________
  ______________¶¶¶_____¶____¶¶¶¶¶____¶_____¶¶¶______________
  _____________T¶¶________¶___¶¶¶___¶________¶¶¶_____________
  _____________¶¶¶________¶¶___¶___¶¶________¶¶¶_____________
  ______________¶¶¶_______¶¶¶_____¶¶¶_______¶¶¶______________
  _______________¶¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶______________
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  __________________¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶__________________
  __________________________¶¶___¶¶__________________________
  __________________________¶¶___¶¶__________________________
  __________________________¶_____¶__________________________
  _________________________¶¶_____¶¶_________________________
  _________________________¶_______¶_________________________
  ________________________¶_________¶________________________
  ______________________¶_____________¶______________________
  ___________________________________________________________
 • ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
  _______¶¶¶________________________________________¶¶_______
  ______¶¶¶¶¶_____________________________________¶¶¶¶¶______
  ________¶¶¶¶___________________________________¶¶¶¶________
  ______¶¶¶_¶¶¶_________________________________¶¶¶_¶¶¶______
  ______¶¶¶¶_¶¶_________________________________¶¶_¶¶¶¶______
  ______¶¶_¶¶_¶¶_______________________________¶¶_¶¶¶¶¶______
  ______¶¶¶_¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶_¶¶¶______
  _______¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶¶¶¶_______
  _________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_________
  __________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__________
  ___________¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶_____¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶___________
  ______¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶______
  ______¶_¶¶__¶¶_¶¶____¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶_¶______
  ______¶¶_¶__¶¶_¶¶____¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶__¶_¶¶______
  ______¶¶¶¶¶__¶_¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶__¶¶¶¶______
  _________¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶_¶¶____¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶_________
  _________¶¶¶__¶_¶¶___¶¶¶___¶¶_¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶_________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶__________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  _________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_________
  ________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶________
  ________¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶_________¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶________
  _________¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_________
  ____________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶____________
  ____________¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶____________
  ____________¶¶¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶¶____________
  ____________¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶___________
  ____________¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶____________
  ____________¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶____________
  _____________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____________
  ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  ___________________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶___________________
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
 • __________________________¶¶_______________
  __________________¶¶____¶¶_________________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶______________
  ______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  __¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶___¶¶¶¶________
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______
  ____¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶____
  ____¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____
  ____________¶¶________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  ________¶¶__¶¶________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  __________¶¶________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
  ___¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶________¶¶__________¶¶____
  __¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶____________________¶¶__
  __¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
  __¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶__
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶____¶¶¶¶¶¶__
  _________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶____________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶______
  ___¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶______¶¶________
  ___¶¶__¶¶______________¶¶__________________
  _¶¶__¶¶____________________________________
  ___¶¶___________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
  ___¶¶___¶¶¶______¶¶__¶¶¶¶_______¶¶_________
  _¶¶____¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶_________
  _¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶__________
  _¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___________________
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________
  ______________¶¶___________________________
 • __________________________¶¶________¶¶__________________________
  __________________________¶¶_¶_¶¶_¶_¶¶__________________________
  ____________________________¶¶¶¶¶_¶¶____________________________
  _____________________________¶¶¶¶¶¶_____________________________
  ________________________¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶_________________________
  ________________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________________________
  __________________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
  ______¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶______
  _______¶_______________¶_____¶¶__¶¶_____¶_______________¶¶______
  ______¶¶¶___¶_¶_______¶¶_¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶______
  ______¶¶¶___¶_¶____¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶_¶¶__¶¶¶____¶¶¶___¶_¶______
  _____¶__¶¶__¶¶¶¶___¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶_¶_____
  ___¶¶__¶_¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
  _____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____
  _______________¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
  ____________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶_¶___¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  __________________________¶¶¶____¶_¶¶¶__________________________
  ___________¶¶¶___________¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶___________¶¶¶___________
  __________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_____________
  ______¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________¶¶______
  _____¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
  _______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______
  _¶________¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶_______¶¶_
  ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶___¶_¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶____¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  _____¶¶_¶___¶¶¶¶___¶_¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶_¶___¶_¶¶_____
  ______¶¶¶___¶_¶____¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶_¶¶__¶¶_______
  ______¶¶___¶¶¶_________¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶_¶________¶¶¶___¶_¶_____
  _____¶_¶_______________¶_____¶¶__¶¶¶____¶_______________¶¶¶_____
  ___________________________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___________________________
  __________________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_________________________
  ________________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶_¶________________________
  _________________________¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶________________________
  _____________________________¶¶¶_¶¶_____________________________
  ____________________________¶¶¶¶¶¶_¶¶___________________________
  __________________________¶¶¶¶____¶¶¶¶__________________________
  __________________________¶¶________¶¶__________________________
 • ¶___________________________________________1
  _¶¶¶____________________________________1¶¶¶
  ___¶¶¶¶_______________¶¶_¶____________¶¶¶¶
  ¶¶___¶¶¶¶_____________¶_1¶_________1¶¶¶¶___¶¶
  ¶¶¶1__¶¶¶¶¶1_________¶1_¶¶_______¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶
  __¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_______1__¶______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
  ___¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶_______1¶______¶¶¶¶¶¶__1¶¶1_
  ¶1__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶1_____¶¶____1¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__1¶
  ¶¶¶¶1¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶11¶¶¶¶
  ¶__¶¶¶1¶¶¶_1¶¶¶¶____¶1__¶1__1¶¶¶¶1_¶¶¶1¶¶¶__¶
  ¶______1¶¶¶_¶¶¶1___¶_____¶1__¶¶¶¶_¶¶¶1______¶
  ¶¶____1¶¶¶¶¶1¶¶__¶¶_______¶1_1¶¶1¶¶¶¶¶_____¶¶
  ¶1¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶________1¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶1¶
  ¶¶11_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__11¶¶___¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_11¶¶
  _¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶1¶1_1¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶
  __¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1__¶1_1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  ___¶¶_1¶¶¶¶¶1__1¶¶¶¶1111¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶¶
  ____1111_1¶¶____1¶¶11111¶¶¶¶1____1¶111111
  ___¶¶1¶¶¶111¶¶¶¶¶¶111111¶¶1¶¶¶¶¶¶111¶111¶1
  ___1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1
  ___1¶111111111111¶¶¶111¶11¶¶111111111111¶
  ¶___¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶___¶
  ¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___¶
  ¶____¶1111111__¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶__111¶11¶¶____¶
  ¶¶____¶1____1¶¶¶¶¶1¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶1____1¶____¶¶
  ¶¶_____¶11¶¶¶¶1¶1_¶¶11111¶¶_1¶1¶¶¶¶11¶_____¶¶
  ¶¶¶_____¶¶¶1__¶1_¶¶¶11¶11¶¶¶_1¶__1¶¶¶_____¶¶¶
  ¶¶¶¶____¶¶___1__¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶__1___¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶1¶¶1_____1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1_____¶¶11¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  1¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶1_¶¶1
  _¶____1¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶11¶1¶¶¶¶¶____1¶¶¶¶____¶
  _¶¶____1¶¶¶___¶¶¶___¶1¶¶___1¶¶1___¶¶¶1____¶¶
  __¶_____¶¶¶1__¶¶____¶1¶¶_____¶1__¶¶¶¶_____¶
  __1______¶¶¶__1¶____¶¶¶1_____¶___¶¶¶______1
  _________¶¶¶¶__¶1___1¶¶¶____1¶__¶¶¶¶_____1
  ____¶____¶¶¶¶¶_¶¶____¶¶¶____¶¶_¶¶¶¶¶____1
  ____¶¶__¶¶¶¶¶1¶1¶____1¶¶____¶1¶1¶¶¶¶1__¶1
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶___1¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶____¶¶1__¶¶__1¶¶¶¶¶¶1
  _______1¶¶¶¶¶¶__1¶____1¶1_1¶___¶¶¶¶¶¶1
  _________¶¶¶¶¶____¶___1¶__¶____¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶_______11______¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶_______¶1______¶¶¶1
  _____________¶¶¶______¶______¶¶¶
  ______________1¶¶_____1____1¶¶1
  ________________1¶________1¶1
 • ________________¶¶
  _______________¶¶¶¶
  ______________¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶✬
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶__¶¶¶¶
  ___________¶¶¶______¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶___✬
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶______¶¶¶¶
  _________¶¶¶_____¶__¶¶¶
  _________¶¶_____¶¶__¶¶
  _________¶¶______¶¶¶¶
  __________¶¶
  ___________¶¶¶¶__¶¶
  _____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶
  ¶¶¶
  ¶¶
 • ___________________________________________$$s
  _________________________$____$$s___________s$$s
  _________________________s$$$$s$$$$$$s________$$$___s$
  _______________s$$$$$$$$s___s$$$$ss$$$$s________$$$__$$
  ________________________s$$$s__$$$$$s_$$$s___s$__s$$s_$$
  __________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sss$$$$s_$$$s__$$$__s$$s$
  _____s$$$$$$$$$s_____s$$$$$$$$$$$$$$h$$$__$$$s__$$___$$$s
  ___s$$$$$s_____________________ss$$$$$$$$s_s$$$s$$$__s$$$
  __________________________s$$$s____s$$$$$$$$s$$$$$$$__$$$
  _________s$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$$$$$$s$$$$$$$$$ss$$$$s_$$$
  _____________________s$$$$$$$$$$s$$$s____s$$$$$$__$$$__$$
  ________________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s_____s$$$s_$$__$$
  ________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$s__s$$$$$$s___$$s_$s$$$
  _____s$$$$$s$$$$$$$$$$$$$$s____$$s$$$$$$$$$$$$$s____$$$$s
  ___s$$$$__s$$$$$$$$$s_____s$$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$$s__$$$
  ___s$___$$$$$$______s$$$$$$$s_s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$
  ______s$$$s___s$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$$$s
  _____$$$__s$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$s$_$$$$$$$$$$$$$$s
  ____$$$_$$$$$$i$$$$$s_$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ss$$$s$$$$$$$$s$$s
  ___$$__$$$__s$$$$ss__$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$_$$$$e$$s$
  __$$_s$$___$$$$s_$$_$$s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$s_$$$$$$s$
  _s$s$$$___$$$$_s$$__$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_s_$$$
  _$$s$s__s$$$__$$____s$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$
  $$_$___$$$$_s$$__$$__$$$s__s$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$s
  $$____$$$s_$$$__$$$_$_s$$$$s___s$s$$$$$$$$_$$$$$$$$s$$$
  $____$$$__$$sss$$$$__$_s$$$$$$$$$$s$s$$$$$___s$$$$s$$$s
  ____$$$_s$$$_$s$$$$s_s$__$$$$$$___s$$s_$$$s___s$$$_$$$
  ____$$_s$$$_$$_s$$$$$_s$$___$$$$$________$_____$$$s$$s
  ___s$$_$$$__$$__$$$$$$$$$$s____s$$$$$_________s$$$$$$
  ___$$$s$$$__$$___$$ss$$$$$$$$s____s$$$$$s______$$$$$$
  ___$s$$$$$_s$$__s_$$$_s$$$$$$$$$$s___s$$$$$$$s___sss
  ___$$$$$$$_$$$__$s_$$$$s__s$$$$$$$$$s___$$$$$$$s
  __s$$$$$$$_$$$s_s$__$$$$$$s__s$$$$$$$$$s__$__$$$$s
  __$_$$$$s$_s$$$__$$__$$$$$$$$s__$$s$$$$$$$_____$$$$
  ____s$$$_$$_$$$___$$__$s$$$$$$$$_s__s$$$s$$$____$$$$
  _____$$$__$_$$$$___$$_ss_$$$$$$$$$____$$$$_s$____$$$s
  _____$$$s_$_s$$$s__$$$____s$$$$$$$$$___s$$$______$$$$
  _____s$$$_ss_$$$$___$$s____$$$$$$$$$$___$$$$_____s$$$
  ______$k$__$__$$$$__s$$____$$$$$$$h$$____$$$$_____$$s
  ______$$$______$$$s__$$$___$$_$$$$$$$$___s$$$$____$$
  _______$$s______$$$__s$$$___$_s$$$$$s____s$$$$____$s
  _______$$$_______$$$_s$$_$__$__$$$$$s____s$$$$___$$
  ________$$_______s$$__$$_______$$$$$s____$$$$$___$s
  ________$$________s$$_$$______s$$$$$_____$$_$$___$
  ___________________$$_$$s_____$$$$$_____$$s_$s
  ____________________$$s$$_____$$$$_____s$$__$
  ____________________s$_$$____$$$s_____s$$
  _____________________$_$$___$$$______s$$
  _______________________$$__s$$______$$$
  ________________________$__$$______$$$
  ________________________$_$$s____$$$s
  __________________________$$___s$$s
  __________________________$$__$$s
 • ____________________________________________________
  ____________________________¶_______________________
  ___________________________¶¶¶______________________
  ___________________________¶¶¶¶_____________________
  ________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
  _______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
  ___________________________¶¶¶______________________
  ____________________________¶¶______________________
  ___________________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶________________
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______________
  _____________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶______________
  ___________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶______________
  __________¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶______________
  _________¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
  _________¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  ________¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶__________________
  ________¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___
  _____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  _____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶_________¶___¶¶¶¶¶¶__
  _____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶________¶'____¶¶¶¶___
  _____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶_____________
  _____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_____________
  _____¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  _____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
  _____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
  ____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶
  _____________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
  ____________________¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ___________________¶________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ________¶¶¶¶______¶_________¶________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶___¶¶_________¶___________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶_____________¶¶¶¶__¶¶¶¶__
  ________¶¶¶¶¶____________¶______________¶¶¶___¶¶¶___
  ________________________¶_______________¶¶___¶¶¶____
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___¶¶¶_____
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶_______
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶_________
  __¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶__________
  _¶¶¶______________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
  ¶¶_______________¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  ¶______________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  ¶____________¶¶___________¶_¶¶¶¶¶¶__________________
  ¶¶_________¶¶_____________¶___¶¶¶___________________
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶____¶____________________
  __________________________¶_________________________
  __________________________¶¶________________________
  _________________________¶¶¶¶_______________________
  _________________________¶¶¶¶_______________________
 • ________¶________________________________¶________
  _______¶___¶__________________________¶___¶_______
  _______¶__¶____________________________¶__¶_______
  ______¶___¶____________________________¶___¶______
  ______¶__¶¶____________________________¶¶__¶______
  ______¶__¶______________________________¶__¶______
  ______¶__¶______________________________¶__¶______
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  __¶__¶¶__¶______________________________¶__¶¶__¶__
  __¶__¶¶__¶_____________________________¶¶__¶¶__¶__
  __¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
  __¶___¶___¶____________________________¶___¶___¶__
  __¶¶__¶___¶_________¶________¶_________¶___¶__¶¶__
  ___¶__¶¶__¶¶_______¶__________¶_______¶¶__¶¶__¶___
  ___¶___¶___¶_______¶__________¶_______¶___¶___¶___
  ___¶¶__¶¶__¶¶_____¶____________¶_____¶___¶¶__¶¶___
  ___¶¶_¶¶¶___¶¶____¶____________¶____¶¶___¶¶¶¶¶¶___
  ____¶¶__¶¶___¶___¶¶____________¶____¶___¶¶__¶¶____
  ____¶____¶_¶__¶__¶______________¶__¶__¶_¶____¶____
  ___¶_¶__¶¶_¶___¶_¶______________¶_¶___¶_¶¶_¶¶_¶___
  _____¶¶¶¶__¶¶____¶______________¶____¶¶__¶¶¶¶_____
  ______¶¶____¶¶___¶______________¶___¶¶____¶¶______
  _____¶¶¶¶____¶___¶¶____________¶¶___¶____¶¶¶¶_____
  ____¶__¶¶_____¶¶___¶___¶¶¶¶___¶___¶¶_____¶¶__¶____
  ___¶____¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶_¶¶__¶¶____¶___
  __¶______¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶¶______¶__
  _¶_______¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶_______¶_
  _______¶¶¶_¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶_¶¶________
  ______¶¶¶_____¶¶___¶___¶¶¶¶___¶___¶¶_____¶¶¶______
  _____¶¶¶_____¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_____¶¶¶_____
  ______¶¶____¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶____¶¶¶______
  _______¶¶¶__¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶__¶¶¶_______
  _¶_______¶¶_¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶_¶¶_______¶_
  __¶______¶¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶_¶¶______¶__
  ___¶____¶¶_¶_¶__¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶_¶_¶¶____¶___
  ____¶__¶¶__¶_¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶_¶¶_¶__¶¶__¶____
  _____¶_¶¶__¶_¶¶_¶_______¶¶_______¶_¶¶_¶__¶¶¶¶_____
  ______¶¶____¶¶__¶¶¶____________¶¶¶__¶¶____¶¶______
  _____¶¶¶¶_______¶¶______________¶¶_______¶¶¶¶_____
  ___¶_¶__¶¶¶____¶_¶______________¶_¶____¶¶¶_¶¶_¶___
  ____¶____¶¶___¶__¶______________¶_¶¶___¶¶____¶____
  ____¶¶__¶¶___¶¶__¶¶____________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶____
  ___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶____________¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___
  ___¶¶__¶¶__¶¶_________________¶______¶¶__¶¶__¶¶___
  ___¶___¶___¶__________________________¶___¶___¶___
  ___¶__¶¶__¶¶__________________________¶¶__¶¶__¶___
  __¶¶__¶___¶____________________________¶___¶__¶¶__
  __¶___¶___¶____________________________¶___¶___¶__
  __¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
  __¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
  __¶__¶¶__¶______________________________¶__¶¶__¶__
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  ______¶__¶______________________________¶__¶______
  ______¶__¶______________________________¶__¶______
  ______¶__¶¶____________________________¶¶__¶______
  ______¶___¶____________________________¶___¶______
  _______¶__¶____________________________¶__¶_______
  _______¶______________________________¶___¶_______
  ________¶________________________________¶________
  ________¶________________________________¶________
 • ```````_1111111_``````````````````````````````````````
  ```1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$₫_```````````````````````````````
  `_111_```````1₫$¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫_```````````````````````````
  `````````````````_₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫`````````````````````````
  ````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫``````````````````````
  ```````1₫§₫1``````````₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```_₫1``````````````
  ```_§$$$¶¶¶¶¶¶¶¶₫_``````§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``₫$$1````````````
  ````````````₫¶¶¶¶¶¶§1````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``1¶¶§_``````````
  `````1§§₫1`````₫¶¶¶¶¶¶₫````₫¶¶¶¶$$¶¶¶$``_¶¶$``````````
  ``````₫¶¶¶¶¶₫```1¶¶¶¶¶¶¶§`````````1¶¶¶$1`1¶¶$1````````
  ````````_$¶¶¶¶$_`1§¶¶¶¶¶¶¶$1_``````1¶¶¶¶11¶¶¶$````````
  ``````````1¶¶¶¶§```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```````
  ```````````§¶¶¶¶§1_1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1``````
  ````````````1§¶¶¶¶₫``````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$1``````
  ````````````₫¶¶¶¶¶¶1```````1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§₫§¶¶¶¶¶₫``````
  ```````````$¶¶¶¶¶¶¶§``₫¶¶₫11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$1_1§¶¶¶§``````
  ````````````````₫¶¶¶₫`_$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§111$¶$``````
  `````₫§`````````_$¶¶¶11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶§1₫¶¶§`````
  `````$¶§````````1¶¶¶§11¶¶¶¶¶¶¶¶¶§₫§¶¶¶$₫$¶¶¶¶¶¶¶¶§````
  `````₫¶¶¶§1``_11$¶¶¶11₫¶¶¶¶¶§1_`````1§¶$11¶¶¶¶¶¶¶$1```
  ``_```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$11$¶¶¶¶$1``````````§¶¶§₫§¶¶¶¶¶¶§_``
  `₫$1```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$11§¶¶¶¶1````````````1¶$₫₫¶¶¶¶¶¶¶₫``
  `₫¶$1```1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11₫¶¶¶1``````````````1¶¶$$¶¶¶¶$1``
  `_$¶¶1````1§¶¶¶¶¶¶¶¶₫_1$¶¶¶1``````````````₫§₫₫$¶¶¶§```
  ``1¶¶¶1`````₫¶¶¶¶¶¶¶¶$1`1§¶¶¶₫```````````````1¶¶¶¶_```
  ```₫¶¶¶$````_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫11111₫11`````````````1¶¶§`````
  ````₫¶¶¶¶¶₫``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$§§§$¶¶§`````````````_```````
  `````1¶¶¶¶¶11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````````````````````
  ```````§¶¶¶§₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§````````````````````
  ```$$```1₫§§$¶¶¶¶1_``1₫$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```````````````````
  ```§¶$1````§¶¶¶₫```````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫```````````````````
  ````§¶¶¶```₫¶¶¶````````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§``````````````````
  `````$¶¶¶11$¶¶₫````````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§`````````````````
  ``````₫¶¶¶¶¶¶§1```````1¶¶¶¶¶¶¶$₫1§¶¶¶§````````````````
  ```````1§¶¶¶$§₫````_$¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```1¶¶¶₫```````````````
  ``````````11₫$₫````_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```₫¶¶¶¶§``````````````
  ````````````_§§```````1¶¶¶¶¶¶¶$1``$¶¶¶¶¶₫`````````````
  ``````````````_````11_``1¶¶¶¶¶¶$``1¶¶¶¶¶§1````````````
  ````````````````````§¶₫``1$¶¶¶¶¶§``1$¶¶¶¶§````````````
  `````````````````````$¶¶1``1¶¶¶¶¶¶```§¶¶¶¶_```````````
  `````````````````````1¶¶¶1``1¶¶¶¶¶1```§¶¶¶1```````````
  `````````````````````1¶¶¶¶1``1¶¶¶¶¶1``1¶¶¶₫```````````
  ````````````````````1¶¶¶¶¶$1``₫¶¶¶¶¶_``1¶¶§_``````````
  ````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶1`_$¶¶¶¶1```¶¶§```````````
  ``````````````````````₫¶¶¶¶¶₫``1$¶¶¶$_``¶¶₫```````````
  ```````````````````````₫¶¶¶¶$1``₫¶¶¶¶₫``$¶1```````````
  ````````````````````````₫¶¶¶¶$``1¶¶¶¶§``1§````````````
  ````````````````````````_$¶¶¶¶1``$¶¶¶$1``_````````````
  `````````````````````````₫¶¶¶¶1``§¶¶¶¶1```````````````
  `````````````````````````1$¶¶¶1``§¶¶¶$_```````````````
  ``````````````````````````§¶¶¶₫``₫¶¶¶$````````````````
  ``````````````````````````§¶¶¶1``§¶¶¶$````````````````
  ``````````````````````````§¶¶¶1`1¶¶¶¶§````````````````
  `````````````````````````1$¶¶¶1`1¶¶¶§1````````````````
  `````````````````````````₫¶¶¶₫``§¶¶¶₫`````````````````
  ````````````````````````1¶¶¶§``1¶¶¶§``````````````````
  ````````````````````````1¶¶¶1`1¶¶¶§```````````````````
  ```````````````````````_$¶¶$``₫¶¶¶_```````````````````
  ``````````````````````1$¶¶§_`₫¶¶§`````````````````````
  `````````````````````_$¶¶$``₫¶¶₫``````````````````````
  ````````````````````1¶¶¶$1`₫¶¶1```````````````````````
  ```````````````````₫¶¶¶§1`§¶§`````````````````````````
  ``````````````````§¶¶¶₫``₫§_``````````````````````````
  `````````````````§¶¶¶1````````````````````````````````
  ````````````````₫¶¶$1`````````````````````````````````
  ```````````````1¶¶¶```````````````````````````````````
  ``````````````_$¶§_```````````````````````````````````
  ``````````````₫¶¶`````````````````````````````````````
  ``````````````§$§`````````````````````````````````````
  `````````````1₫₫1`````````````````````````````````````
 • 11111111¶111111111111111111111111111111111111
  11111111¶¶¶1111111111111111111111111111111111
  111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1
  111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶111
  11111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
  1111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  11111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶11
  11111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111111111111111
  1111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
  111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111
  111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111
  111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶1111111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶111111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶11111
  11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111
  11111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111
  1111¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111
  11¶¶111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶1111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶111¶¶11111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶1111
  11111111111111111111111111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111
  11111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111
  1111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111111¶1111111111
  11111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1¶111111111
  111111111111111111111111111¶¶1¶¶1111111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶111¶¶11111111111
  11111111111111111111111111¶¶11¶¶¶111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶11111111111111
  111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶11¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶1¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶11¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶11111¶111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶11¶1111¶¶111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111111111¶¶¶1111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶111111111111111111111
  11111111111111111111¶¶11111111111111111111111
 • 111111111111111111111111111111111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶11¶¶11111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111111
  111111111111111111111111¶¶1111111111111111111
  111111111111111111¶11111¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111¶¶1111¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶1¶1111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶1¶¶111111111111111111
  111111111¶¶¶¶111111111¶¶11¶¶11111111111111111
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶1¶¶¶11111111111111111
  11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶11¶¶¶11111111111111111
  1111¶¶¶¶¶¶1111¶11111¶¶11¶¶¶¶11111111111111111
  1111¶¶¶¶¶11111111111¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111
  1111¶¶¶¶¶1111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111111111
  111¶¶¶¶¶¶111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶1111
  1111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶1¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶111
  1111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
  1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
  11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
  11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶11
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶11
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶1111
  11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111111111¶¶¶11111
  11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111111¶¶¶11111
  111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111111¶¶¶¶11111
  111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶11111
  1111¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111¶¶¶111111
  1111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶111111
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶11111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1111¶¶¶11111
  11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶¶11111
  1111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶¶¶1111
  111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶¶1111
  11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶111
  11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111
  1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶11
  1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶11
  1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶1
  1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶1
  1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶¶1
  1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶11¶¶¶11¶11111¶¶¶1
  1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶11111111¶¶¶¶1
  11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶111111111¶¶¶11
  111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶¶1111111¶¶¶¶11
  1111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶111
  11111¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111
  1111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
  1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111
  111111111111111111111111111111111111111111111
 • ______________________111____________________
  _____________________1¶¶11___________________
  ____________________¶¶¶¶¶1¶________1¶________
  _____________________1¶1¶¶1________1¶¶¶______
  _____¶¶1_____________1¶1¶¶___________¶¶¶1____
  ____¶¶1______________1¶¶¶¶____________1¶¶1___
  ___¶¶1_______________111¶¶_____________1¶¶___
  __1¶¶________________1¶1¶¶______________1¶¶__
  __¶¶¶________________1¶1¶¶_______________¶¶1_
  __¶¶¶________________1¶11¶1______________¶¶¶_
  __¶¶¶________1_______1¶11¶1____¶¶________¶¶¶_
  __1¶¶¶_______1¶¶______¶11¶1___¶¶________1¶¶¶_
  ___¶¶¶¶_______¶¶¶1____11_¶¶__¶¶_________¶¶¶¶_
  ___1¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶____111¶1__¶¶1_______¶¶¶¶¶_
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶11¶¶__¶¶¶1___1¶¶¶11¶1_
  _____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1¶1¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶__
  ______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___¶¶1¶¶__1¶¶¶_11____1¶1__
  _________¶¶¶¶¶__1¶____¶¶1¶¶___1¶1_______1____
  _____________1¶¶1_____¶¶11¶____¶¶¶¶¶_________
  ____________1¶1__¶¶¶1_¶¶¶¶¶11¶¶¶¶__¶¶1_______
  __________1¶¶11¶1___111¶¶¶¶¶¶11___¶¶111______
  __________¶¶¶¶¶¶¶__¶11¶1__11_11__1¶¶¶¶1______
  _________¶¶11¶¶1_¶¶¶¶¶11__1_¶¶¶¶1_¶¶¶1¶1_____
  _________¶1_1¶¶_1¶¶1_11_¶¶_¶¶11¶¶111¶1_¶1____
  _________¶1_¶_1¶¶¶____¶¶¶11¶¶__¶¶¶__¶¶1¶1____
  _________¶1¶1__1¶¶___¶¶¶¶1¶¶¶¶111____¶¶¶1____
  _________¶¶¶_________¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶1____1¶1_____
  _________1¶¶_________1¶¶¶¶_111¶¶¶¶___¶¶______
  ____1¶____1¶_________1¶¶¶¶_1¶_1¶¶¶¶_1¶__1____
  ____1¶_______________¶1_11__¶1__¶¶¶¶____¶¶___
  ____1¶______________¶¶¶11¶___¶___¶¶¶1___1¶¶__
  ____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶1__¶¶¶¶____¶¶1_
  ___1¶¶____________¶¶__¶¶¶¶_¶¶1___¶¶¶¶____1¶¶_
  ___¶¶1__________1¶¶___1¶¶¶_¶¶____¶¶¶11¶11¶¶¶1
  __1¶¶__________1¶¶_____¶¶¶_1¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  _1¶¶¶__________¶¶______¶1¶1_¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  _¶¶¶1_________¶¶1______¶1¶1_¶_1¶¶¶¶____1¶¶¶¶1
  _¶¶¶_________1¶¶_______¶¶¶1_¶¶¶¶1_______¶¶¶¶_
  1¶¶¶_________¶¶¶_______1¶¶1¶¶¶¶_________¶¶¶¶_
  1¶¶¶1____¶¶__1¶¶1______1¶¶¶¶¶1__________¶¶¶1_
  ¶¶¶¶¶___¶¶1___¶¶¶______¶¶¶¶1¶__________¶¶¶1__
  1¶¶¶¶1_1¶¶____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶1_¶_________1¶¶¶___
  _¶¶¶¶¶11¶1____1¶¶¶11¶¶¶11¶¶_¶________1¶¶¶____
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____1¶¶1¶¶¶__1¶¶_¶1______1¶¶¶_____
  __¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶1__¶¶¶_¶1_____1¶¶1______
  __1¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶1¶1_1¶¶_¶_____1¶¶________
  ___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11¶¶_1_____¶¶_________
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶1¶_11___¶¶__________
  ________1111111¶¶¶¶1__1¶¶¶¶1¶1__1¶___________
  ______________1¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶1__1___________
  ______________¶¶¶¶¶1____11¶¶¶¶¶¶¶____________
  ______________¶¶¶¶¶¶____¶11_¶¶¶¶¶¶1__________
  ______________1¶¶¶¶¶¶___11¶_¶1_1¶¶¶¶_________
  _______________¶¶¶¶¶¶1___1__¶1__1¶¶¶¶________
  ________________¶¶¶¶¶¶1__1__¶¶____¶¶¶¶_______
  _________________¶¶¶¶¶¶¶_11_¶¶_____¶¶¶¶______
  __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____1¶¶¶1_____
  ___________________1¶¶¶¶¶¶¶11¶______¶¶¶1_____
  _____________________1¶¶¶¶¶11¶¶¶1___¶¶¶¶1____
  _______________________1¶¶1_1¶¶¶¶¶__1¶¶¶1____
  _________________________111¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶1____
  _________________________¶11¶¶_1¶¶¶¶1¶¶¶¶____
  _________________________¶11¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____
  _________________________¶1¶¶¶____¶¶¶¶¶¶1____
  _________________________11¶¶¶____1¶¶¶¶¶1____
  __________________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶_____
  __________________________¶¶¶¶_____1¶¶¶1_____
  __________________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶______
  __________________________¶¶¶¶____1¶¶¶1______
  __________________________1¶¶1____¶¶¶1_______
  ___________________________¶¶1___¶¶¶1________
  ___________________________¶¶___¶¶¶1_________
  ____________________________1_1¶¶¶___________
  _____________________________¶¶¶¶____________
  ____________________________¶¶¶1_____________
  ___________________________¶¶¶1______________
  __________________________1¶¶1_______________
  __________________________¶¶1________________
  _________________________1¶¶_________________
  __________________________¶¶_________________
  __________________________1¶1________________
  ___________________________11________________

Populær Emoji

 • ❤️
 • 👑
 • 😂
 • 😉
 • 😍
 • 😏
 • 🌹
 • ✈️
 • 📜
 • ⚠️
 • 😅
 • 💫
 • ☀️
 • 💬
 • 👉
 • ☎️
 • ⛩️
 • 📖
 • 📋
 • 🍋
 • 🎉
 • 🥰
 • 🤔
 • 🎧
 • 🔴
 • 🤗
 • 😭
 • 🌿
 • 🍷
 • 🎮
 • 📌
 • ⚔️
 • 🤣
 • 😈
 • 🤭
 • 🥺
 • 🌺
 • 💎

Mer Emoji ▸▸

Populære Symboler

 • 𝓪
 • 𝓮
 • 𝓲
 • 𓆉
 • 𓃠
 • 𝒾
 • 𝓻
 • 𝒶
 • 𝑒
 • 𝐀
 • 𝓐
 • 𝓮
 • ⚔︎
 • 𝓷
 • ۵
 • 🜲
 • 𝓵
 • ׄ
 • 𝓪

Flere symboler ▸▸

Populær Tekst-art

 • -ˋˏ ༻✿༺ ˎˊ-
 • ⫘⫘⫘⫘⫘⫘
 •  ∧,,,∧
  ( ̳• · • ̳)
  /  づ♡ I love you
 • /)_/)
  (,,>.<) <(This is for you!)
  / >❤️
 • ∧,,,∧
  ( ̳• · • ̳)
  /  づ♡
 • ∧,,,∧  ~ ┏━━━━━━━━┓
  ( ̳• · • ̳)  ~ ♡ You’re purrfect  ♡
  /    づ ~ ┗━━━━━━━━┛
 • 🌈🍡🪄🪃
   ✏️     🥕
     🌂🖍
 • /) /) ~ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ( •-• ) ~ ♡ You are amazing ♡
  /づづ ~ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 •      へ   ♡  ╱|、
     ૮ -  ՛ )   (`  - 7
      /  ⁻ ៸|    |、⁻〵
   乀 (ˍ, ل ل   じしˍ,)ノ
 •  ╱|、♡
  (`  - 7
   |、⁻〵
  じしˍ,)ノ
 • ˚∧_∧  +    —̳͟͞͞💗
  ( •‿• )つ —̳͟͞͞ 💗     —̳͟͞͞💗 +
  (つ <        —̳͟͞͞💗
  | _つ   + —̳͟͞͞💗     —̳͟͞͞💗 ˚
  `し´
 • ╔══╗╔╗ ♡ ♡ ♡
  ╚╗╔╝║║╔═╦╦╦╔╗
  ╔╝╚╗║╚╣║║║║╔╣
  ╚══╝╚═╩═╩═╩═╝
  ஜ۞ஜ YOU ஜ۞ஜ
 • ⠀⠀⠀⠀⣀⡤⢤⣄⠀⣠⡤⣤⡀⠀⠀⠀
  ⠀⠀⢀⣴⢫⠞⠛⠾⠺⠟⠛⢦⢻⣆⠀⠀
  ⠀⠀⣼⢇⣻⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇⢿⣆⠀
  ⠀⢸⣯⢦⣽⣷⣄⡀⠀⢀⣴⣿⣳⣬⣿⠀
  ⢠⡞⢩⣿⠋⠙⠳⣽⢾⣯⠛⠙⢹⣯⠘⣷
  ⠀⠈⠛⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠋⠁⠀⠀
 • . 🌺🌺      🌺🌺
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺
   Λ 🌺🌺🌺🌺🌺
  ( ˘ ᵕ ˘ 🌺🌺🌺
   ヽ つ\   /
    UU  / 🎀 \
 •     ∧_∧
   (。・ω・。)つ━☆・*。
   ⊂/   /  ・゜
   しーJ    °。+ * 。 
                .・゜
                ゜。゚゚・。・゚゚。
                 ゚。  。゚
                          ゚・。・゚

Mer Tekst Art ▸▸

Populære Emoticons

 • (╥﹏╥)
 • (。•́︿•̀。)
 • o(〃^▽^〃)o
 • (^ω^)
 • (≧◡≦)
 • ಠ_ಠ
 • (^▽^)
 • (◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。
 • ( ˘ ³˘)❤
 • ( ˘ ³˘)♥
 • ( ˘▽˘)っ
 • (¬_¬”)
 • (っ◔◡◔)っ ♥
 • (づ ̄ ³ ̄)づ
 • 凸(¬‿¬)凸
 • 。◕‿‿◕。
 • ✌(◕‿-)✌
 • (♥‿♥)
 • (っ◕‿◕)っ
 • (っ◔◡◔)っ 🍔
 • ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚*:₀。
 • (´;︵;`)
 • ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
 • (⋈◍>◡<◍)。✧♡
 • (づ◡﹏◡)づ
 • ♥‿♥
 • ➳♥
 • ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)
 • (>‿◠)✌
 • (ღ˘⌣˘)♥ ℒ♡ⓥℯ ㄚ♡ⓤ

Flere Uttrykksikoner ▸▸

Det er mye mer!

Vi har så mye mer å tilby, fordi vi bare elsker alt som har å gjøre med tekst!
Hva med figurer? Eller tegn? Kanskje du vil at teksten skal speiles, eller kanskje opp og ned! Eller lag fine bølger som du kan bruke som separatorlinjer i tekst.
Du kan gjøre alt på Messletters! Bare ta en titt gjennom hovedmenyen til venstre. Eller på mobil, klikk på menyknappen øverst til høyre.
Hvis du har noen forslag eller spørsmål, kan du kontakte oss via enten kontaktsiden eller annet via Facebook, Twitter, Youtube, etc.

Messletters

Stilig tekstgenerator 😍 Kul tekst, emoji og symboler!

Lag kul stilig tekst for å kopiere og lime inn med vår fancy typegenerator (˘ ³˘) 💕💯 Bruk den på Instagram, Facebook, Whatsapp eller hvor du måtte ønske!

Messletters ▸▸

Vendt tekst

Gjør din tekst opp ned eller speilvendt 🙃

Gjør din tekst opp ned, sette den i revers eller lage din tekst reverseres og opp ned på samme tid! HUS - ƧUH - HႶƧ - S∩H

Vendt tekst ▸▸

Zalgo tekst

Dekorer din tekst med understreking, overlinje og gjennomstreking 〰️

Med vår enkle generator kan du dekorere din tekst med understreking, overlinje, buer, kroker og andre figurer. Du kan legge dem under, over eller gjennom teksten.

Zalgo tekst ▸▸

Stablet tekst

Stakk to tekster over hverandre 📚

Stakk to tekster ovenpå hverandre uten å bruke plass på to linjer. ᵇaͤnͨdͬcͤrͣeͭaͥtͮeͤ

Stablet tekst ▸▸

Stor tekst

Lag store tekster med ASCII -tegn 🅰️

Gjør et godt inntrykk med disse enorme bokstaver, også kjent som ASCII tekst, laget av normal tastaturtegn. Du kan velge mellom over 100 forskjellige stiler!

Stor tekst ▸▸

Emoticons

Søt og morsom japansk Kaomoji og andre Uttrykksikoner ( ˘ ³˘)❤

Understreke hvor du føler deg med vår tekst uttrykksikoner. Du kan bruke dem på Facebook, Instagram, Twitter eller hvor du vil! ≧◔◡◔≦

Emoticons ▸▸

Emoji

Kopier og lim inn fargerike emojier overalt! 🥰

Du kjenner disse fra 💬 Meldinger og 👫 Sosiale apper, men du kan nå kopiere og lime inn favorittemoen din fra vår nettside og bruke dem hvor som helst du vil! 😊

Emoji ▸▸

Symboler

Dekorer din tekst med våre symboler! ♡ ❀

Alle symboler som hjerter, blomster, piler, objekter og mye mer! Bruk dem på Facebook, Twitter, Instagram eller i blogginnleggene!

Symboler ▸▸

Tekst Kunst

Bilder opprettet fra tekst og symboler ୭̥⋆*。

Tekst kunst, også kalt ASCII art, er bilder laget av tekst. Du kan bruke dem i dine Facebook-innlegg eller bloggen din, for eksempel! Nyt vår samling!

Tekst Kunst ▸▸

Tegn

Utenlandske alfabeter, symboler og tegn 🌐

En stor samling av utenlandske alfabetiske tegn, som bokstaver, prikker, streker, aksenter og mer.

Tegn ▸▸

Tekst Kunst

Tekst Kunst er etableringen av bilder fra tekst, også kjent som ASCII kunst. Du kan bruke den på Facebook eller Youtube kommentarer, for eksempel! ツ
Vi har laget en samling fra de vi har funnet på Internett.
Det er mange Tekst kunst bilder som skal finnes på nettet. Hvis du har funnet en fin en andre steder, ikke nøl med å sende det til oss!

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░
░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░░░░
░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░
░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░
░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███░
░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██
░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██
██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░
░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░
░░████████████░░░█████████████████░░░░░░

Det er helt normalt for noen tegn til å vises som firkanter.
Vil du legge til dine egne kreasjoner eller finner du ikke noe? Send oss en melding!

Made with 💙 by Clix © 2005-2024 v. 3.24.7.18.0