Vi rekommenderar att du söker efter engelska nyckelord. Du kan använda en asterisk (*) som jokertecken.

Välkommen till Messletters Stylish Text Generator! (͡° ͜ʖ ͡°)

Tattoos

 • ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶11111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶1111111111¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶111111111111¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶¶¶
  ¶¶111111111111111111111111111¶¶111111111111¶¶
  ¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶
  ¶1111¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶
  ¶11¶¶¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶
  ¶1¶¶¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶11111¶¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
 • ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
  ____¶_________________________________________________¶____
  _____¶_______________________________________________¶_____
  ______¶_____________________________________________¶______
  _______¶¶¶_______________________________________¶¶¶_______
  _________¶¶¶¶_________________________________¶¶¶¶_________
  _____¶_____¶_¶¶¶___________________________¶¶¶_¶_____¶_____
  ______¶¶________¶¶_______________________¶¶________¶¶______
  ______¶¶¶¶¶________¶¶_________________¶¶________¶¶¶¶¶______
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶______________¶______¶¶¶¶¶¶¶¶_______
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶___________¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_______¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
  ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  _____________¶___¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶__¶¶¶___¶_____________
  _________________¶__¶______¶___¶______¶__¶_________________
  ___________________¶____¶¶¶_____¶¶¶____¶___________________
  ______________________¶¶¶¶_______¶¶¶¶______________________
  ____________________¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶____________________
  __________________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶__________________
  _________________¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶_________________
  ________________¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶________________
  ________________¶¶¶¶¶_¶_____________¶_¶¶¶¶¶________________
  _______________¶_¶¶¶¶__¶______________¶¶¶¶_¶_______________
  _______________¶¶__¶¶_________________¶¶__¶¶_______________
  ____________________¶_________________¶____________________
  ______________¶_____________________________¶______________
  ______________¶_____________________________¶______________
  ___________________________________________________________
 • ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
  ¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
  ¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
  ¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
  ¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
  ¶__8______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______8__¶
  ¶___88______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______8___¶
  ¶____88________¶¶¶___¶_¶___¶¶¶¶_______88____¶
  ¶¶_____888_______¶¶_______¶¶_______888_____¶¶
  ¶¶________8888____¶¶_____¶¶____88888_______¶¶
  ¶¶¶___________888___________888___________¶¶¶
  ¶¶¶_88___________88________8___________88_¶¶¶
  ¶¶¶___8888888__________________88888888___¶¶¶
  ¶¶¶¶_______8888888__88_88__8888888_______¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶________________8_8_________________¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶___________88__8_8__888___________¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶___88888____8_8_____8888____¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶___8_____________________8____¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶_88_88_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶__888__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶__888__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___888___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____888_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____88888_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____8888888____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____8888888____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__8888888__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_8888888_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
 • ___________________________________________________________
  ___________________________¶___¶___________________________
  __________________________¶_____¶__________________________
  _________________________¶_______¶_________________________
  ________________________¶_________¶________________________
  ________________________¶_________¶________________________
  _______________________¶¶_________¶¶_______¶_______________
  _______________¶_______¶___________¶_______¶_______________
  _______________¶______¶¶___________¶¶______¶_______________
  _______________¶¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_______________
  _________¶_____¶¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_____¶_________
  _________¶¶_____¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_____¶_________
  _________¶¶_____¶¶____¶¶___________¶¶____¶¶_____¶¶_________
  __________¶¶____¶¶¶___¶¶¶_________¶¶¶___¶¶¶____¶¶__________
  ___________¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶__¶¶¶____¶¶___________
  ____________¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶____________
  _____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_____________
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  _______________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_______________
  ______________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶______________
  ______________¶¶¶_____¶____¶¶¶¶¶____¶_____¶¶¶______________
  _____________T¶¶________¶___¶¶¶___¶________¶¶¶_____________
  _____________¶¶¶________¶¶___¶___¶¶________¶¶¶_____________
  ______________¶¶¶_______¶¶¶_____¶¶¶_______¶¶¶______________
  _______________¶¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶______________
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  __________________¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶__________________
  __________________________¶¶___¶¶__________________________
  __________________________¶¶___¶¶__________________________
  __________________________¶_____¶__________________________
  _________________________¶¶_____¶¶_________________________
  _________________________¶_______¶_________________________
  ________________________¶_________¶________________________
  ______________________¶_____________¶______________________
  ___________________________________________________________
 • ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
  _______¶¶¶________________________________________¶¶_______
  ______¶¶¶¶¶_____________________________________¶¶¶¶¶______
  ________¶¶¶¶___________________________________¶¶¶¶________
  ______¶¶¶_¶¶¶_________________________________¶¶¶_¶¶¶______
  ______¶¶¶¶_¶¶_________________________________¶¶_¶¶¶¶______
  ______¶¶_¶¶_¶¶_______________________________¶¶_¶¶¶¶¶______
  ______¶¶¶_¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶_¶¶¶______
  _______¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶¶¶¶_______
  _________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_________
  __________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__________
  ___________¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶_____¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶___________
  ______¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶______
  ______¶_¶¶__¶¶_¶¶____¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶_¶______
  ______¶¶_¶__¶¶_¶¶____¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶__¶_¶¶______
  ______¶¶¶¶¶__¶_¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶__¶¶¶¶______
  _________¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶_¶¶____¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶_________
  _________¶¶¶__¶_¶¶___¶¶¶___¶¶_¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶_________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶__________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  _________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_________
  ________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶________
  ________¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶_________¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶________
  _________¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_________
  ____________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶____________
  ____________¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶____________
  ____________¶¶¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶¶____________
  ____________¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶___________
  ____________¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶____________
  ____________¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶____________
  _____________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____________
  ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  ___________________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶___________________
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________
 • __________________________¶¶_______________
  __________________¶¶____¶¶_________________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶______________
  ______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  __¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶___¶¶¶¶________
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______
  ____¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶____
  ____¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____
  ____________¶¶________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  ________¶¶__¶¶________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  __________¶¶________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
  ___¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶________¶¶__________¶¶____
  __¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶____________________¶¶__
  __¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
  __¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶__
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶____¶¶¶¶¶¶__
  _________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶____________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶______
  ___¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶______¶¶________
  ___¶¶__¶¶______________¶¶__________________
  _¶¶__¶¶____________________________________
  ___¶¶___________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
  ___¶¶___¶¶¶______¶¶__¶¶¶¶_______¶¶_________
  _¶¶____¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶_________
  _¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶__________
  _¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___________________
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________
  ______________¶¶___________________________
 • __________________________¶¶________¶¶__________________________
  __________________________¶¶_¶_¶¶_¶_¶¶__________________________
  ____________________________¶¶¶¶¶_¶¶____________________________
  _____________________________¶¶¶¶¶¶_____________________________
  ________________________¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶_________________________
  ________________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________________________
  __________________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
  ______¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶______
  _______¶_______________¶_____¶¶__¶¶_____¶_______________¶¶______
  ______¶¶¶___¶_¶_______¶¶_¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶______
  ______¶¶¶___¶_¶____¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶_¶¶__¶¶¶____¶¶¶___¶_¶______
  _____¶__¶¶__¶¶¶¶___¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶_¶_____
  ___¶¶__¶_¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
  _____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____
  _______________¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
  ____________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶_¶___¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  __________________________¶¶¶____¶_¶¶¶__________________________
  ___________¶¶¶___________¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶___________¶¶¶___________
  __________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_____________
  ______¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________¶¶______
  _____¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
  _______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______
  _¶________¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶_______¶¶_
  ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶___¶_¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶____¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  _____¶¶_¶___¶¶¶¶___¶_¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶_¶___¶_¶¶_____
  ______¶¶¶___¶_¶____¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶_¶¶__¶¶_______
  ______¶¶___¶¶¶_________¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶_¶________¶¶¶___¶_¶_____
  _____¶_¶_______________¶_____¶¶__¶¶¶____¶_______________¶¶¶_____
  ___________________________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___________________________
  __________________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_________________________
  ________________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶_¶________________________
  _________________________¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶________________________
  _____________________________¶¶¶_¶¶_____________________________
  ____________________________¶¶¶¶¶¶_¶¶___________________________
  __________________________¶¶¶¶____¶¶¶¶__________________________
  __________________________¶¶________¶¶__________________________
 • ¶___________________________________________1
  _¶¶¶____________________________________1¶¶¶
  ___¶¶¶¶_______________¶¶_¶____________¶¶¶¶
  ¶¶___¶¶¶¶_____________¶_1¶_________1¶¶¶¶___¶¶
  ¶¶¶1__¶¶¶¶¶1_________¶1_¶¶_______¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶
  __¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_______1__¶______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
  ___¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶_______1¶______¶¶¶¶¶¶__1¶¶1_
  ¶1__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶1_____¶¶____1¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__1¶
  ¶¶¶¶1¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶11¶¶¶¶
  ¶__¶¶¶1¶¶¶_1¶¶¶¶____¶1__¶1__1¶¶¶¶1_¶¶¶1¶¶¶__¶
  ¶______1¶¶¶_¶¶¶1___¶_____¶1__¶¶¶¶_¶¶¶1______¶
  ¶¶____1¶¶¶¶¶1¶¶__¶¶_______¶1_1¶¶1¶¶¶¶¶_____¶¶
  ¶1¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶________1¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶1¶
  ¶¶11_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__11¶¶___¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_11¶¶
  _¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶1¶1_1¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶
  __¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1__¶1_1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  ___¶¶_1¶¶¶¶¶1__1¶¶¶¶1111¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶¶
  ____1111_1¶¶____1¶¶11111¶¶¶¶1____1¶111111
  ___¶¶1¶¶¶111¶¶¶¶¶¶111111¶¶1¶¶¶¶¶¶111¶111¶1
  ___1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1
  ___1¶111111111111¶¶¶111¶11¶¶111111111111¶
  ¶___¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶___¶
  ¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___¶
  ¶____¶1111111__¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶__111¶11¶¶____¶
  ¶¶____¶1____1¶¶¶¶¶1¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶1____1¶____¶¶
  ¶¶_____¶11¶¶¶¶1¶1_¶¶11111¶¶_1¶1¶¶¶¶11¶_____¶¶
  ¶¶¶_____¶¶¶1__¶1_¶¶¶11¶11¶¶¶_1¶__1¶¶¶_____¶¶¶
  ¶¶¶¶____¶¶___1__¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶__1___¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶1¶¶1_____1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1_____¶¶11¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  1¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶1_¶¶1
  _¶____1¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶11¶1¶¶¶¶¶____1¶¶¶¶____¶
  _¶¶____1¶¶¶___¶¶¶___¶1¶¶___1¶¶1___¶¶¶1____¶¶
  __¶_____¶¶¶1__¶¶____¶1¶¶_____¶1__¶¶¶¶_____¶
  __1______¶¶¶__1¶____¶¶¶1_____¶___¶¶¶______1
  _________¶¶¶¶__¶1___1¶¶¶____1¶__¶¶¶¶_____1
  ____¶____¶¶¶¶¶_¶¶____¶¶¶____¶¶_¶¶¶¶¶____1
  ____¶¶__¶¶¶¶¶1¶1¶____1¶¶____¶1¶1¶¶¶¶1__¶1
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶___1¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶____¶¶1__¶¶__1¶¶¶¶¶¶1
  _______1¶¶¶¶¶¶__1¶____1¶1_1¶___¶¶¶¶¶¶1
  _________¶¶¶¶¶____¶___1¶__¶____¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶_______11______¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶_______¶1______¶¶¶1
  _____________¶¶¶______¶______¶¶¶
  ______________1¶¶_____1____1¶¶1
  ________________1¶________1¶1
 • ________________¶¶
  _______________¶¶¶¶
  ______________¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶✬
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶__¶¶¶¶
  ___________¶¶¶______¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶___✬
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶______¶¶¶¶
  _________¶¶¶_____¶__¶¶¶
  _________¶¶_____¶¶__¶¶
  _________¶¶______¶¶¶¶
  __________¶¶
  ___________¶¶¶¶__¶¶
  _____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶
  ¶¶¶
  ¶¶
 • ___________________________________________$$s
  _________________________$____$$s___________s$$s
  _________________________s$$$$s$$$$$$s________$$$___s$
  _______________s$$$$$$$$s___s$$$$ss$$$$s________$$$__$$
  ________________________s$$$s__$$$$$s_$$$s___s$__s$$s_$$
  __________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sss$$$$s_$$$s__$$$__s$$s$
  _____s$$$$$$$$$s_____s$$$$$$$$$$$$$$h$$$__$$$s__$$___$$$s
  ___s$$$$$s_____________________ss$$$$$$$$s_s$$$s$$$__s$$$
  __________________________s$$$s____s$$$$$$$$s$$$$$$$__$$$
  _________s$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$$$$$$s$$$$$$$$$ss$$$$s_$$$
  _____________________s$$$$$$$$$$s$$$s____s$$$$$$__$$$__$$
  ________________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s_____s$$$s_$$__$$
  ________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$s__s$$$$$$s___$$s_$s$$$
  _____s$$$$$s$$$$$$$$$$$$$$s____$$s$$$$$$$$$$$$$s____$$$$s
  ___s$$$$__s$$$$$$$$$s_____s$$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$$s__$$$
  ___s$___$$$$$$______s$$$$$$$s_s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$
  ______s$$$s___s$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$$$s
  _____$$$__s$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$s$_$$$$$$$$$$$$$$s
  ____$$$_$$$$$$i$$$$$s_$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ss$$$s$$$$$$$$s$$s
  ___$$__$$$__s$$$$ss__$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$_$$$$e$$s$
  __$$_s$$___$$$$s_$$_$$s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$s_$$$$$$s$
  _s$s$$$___$$$$_s$$__$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_s_$$$
  _$$s$s__s$$$__$$____s$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$
  $$_$___$$$$_s$$__$$__$$$s__s$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$s
  $$____$$$s_$$$__$$$_$_s$$$$s___s$s$$$$$$$$_$$$$$$$$s$$$
  $____$$$__$$sss$$$$__$_s$$$$$$$$$$s$s$$$$$___s$$$$s$$$s
  ____$$$_s$$$_$s$$$$s_s$__$$$$$$___s$$s_$$$s___s$$$_$$$
  ____$$_s$$$_$$_s$$$$$_s$$___$$$$$________$_____$$$s$$s
  ___s$$_$$$__$$__$$$$$$$$$$s____s$$$$$_________s$$$$$$
  ___$$$s$$$__$$___$$ss$$$$$$$$s____s$$$$$s______$$$$$$
  ___$s$$$$$_s$$__s_$$$_s$$$$$$$$$$s___s$$$$$$$s___sss
  ___$$$$$$$_$$$__$s_$$$$s__s$$$$$$$$$s___$$$$$$$s
  __s$$$$$$$_$$$s_s$__$$$$$$s__s$$$$$$$$$s__$__$$$$s
  __$_$$$$s$_s$$$__$$__$$$$$$$$s__$$s$$$$$$$_____$$$$
  ____s$$$_$$_$$$___$$__$s$$$$$$$$_s__s$$$s$$$____$$$$
  _____$$$__$_$$$$___$$_ss_$$$$$$$$$____$$$$_s$____$$$s
  _____$$$s_$_s$$$s__$$$____s$$$$$$$$$___s$$$______$$$$
  _____s$$$_ss_$$$$___$$s____$$$$$$$$$$___$$$$_____s$$$
  ______$k$__$__$$$$__s$$____$$$$$$$h$$____$$$$_____$$s
  ______$$$______$$$s__$$$___$$_$$$$$$$$___s$$$$____$$
  _______$$s______$$$__s$$$___$_s$$$$$s____s$$$$____$s
  _______$$$_______$$$_s$$_$__$__$$$$$s____s$$$$___$$
  ________$$_______s$$__$$_______$$$$$s____$$$$$___$s
  ________$$________s$$_$$______s$$$$$_____$$_$$___$
  ___________________$$_$$s_____$$$$$_____$$s_$s
  ____________________$$s$$_____$$$$_____s$$__$
  ____________________s$_$$____$$$s_____s$$
  _____________________$_$$___$$$______s$$
  _______________________$$__s$$______$$$
  ________________________$__$$______$$$
  ________________________$_$$s____$$$s
  __________________________$$___s$$s
  __________________________$$__$$s
 • ____________________________________________________
  ____________________________¶_______________________
  ___________________________¶¶¶______________________
  ___________________________¶¶¶¶_____________________
  ________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
  _______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
  ___________________________¶¶¶______________________
  ____________________________¶¶______________________
  ___________________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶________________
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______________
  _____________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶______________
  ___________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶______________
  __________¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶______________
  _________¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
  _________¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  ________¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶__________________
  ________¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___
  _____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  _____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶_________¶___¶¶¶¶¶¶__
  _____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶________¶'____¶¶¶¶___
  _____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶_____________
  _____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_____________
  _____¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  _____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
  _____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
  ____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶
  _____________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
  ____________________¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ___________________¶________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ________¶¶¶¶______¶_________¶________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶___¶¶_________¶___________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶_____________¶¶¶¶__¶¶¶¶__
  ________¶¶¶¶¶____________¶______________¶¶¶___¶¶¶___
  ________________________¶_______________¶¶___¶¶¶____
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___¶¶¶_____
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶_______
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶_________
  __¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶__________
  _¶¶¶______________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
  ¶¶_______________¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
  ¶______________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  ¶____________¶¶___________¶_¶¶¶¶¶¶__________________
  ¶¶_________¶¶_____________¶___¶¶¶___________________
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶____¶____________________
  __________________________¶_________________________
  __________________________¶¶________________________
  _________________________¶¶¶¶_______________________
  _________________________¶¶¶¶_______________________
 • ________¶________________________________¶________
  _______¶___¶__________________________¶___¶_______
  _______¶__¶____________________________¶__¶_______
  ______¶___¶____________________________¶___¶______
  ______¶__¶¶____________________________¶¶__¶______
  ______¶__¶______________________________¶__¶______
  ______¶__¶______________________________¶__¶______
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  __¶__¶¶__¶______________________________¶__¶¶__¶__
  __¶__¶¶__¶_____________________________¶¶__¶¶__¶__
  __¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
  __¶___¶___¶____________________________¶___¶___¶__
  __¶¶__¶___¶_________¶________¶_________¶___¶__¶¶__
  ___¶__¶¶__¶¶_______¶__________¶_______¶¶__¶¶__¶___
  ___¶___¶___¶_______¶__________¶_______¶___¶___¶___
  ___¶¶__¶¶__¶¶_____¶____________¶_____¶___¶¶__¶¶___
  ___¶¶_¶¶¶___¶¶____¶____________¶____¶¶___¶¶¶¶¶¶___
  ____¶¶__¶¶___¶___¶¶____________¶____¶___¶¶__¶¶____
  ____¶____¶_¶__¶__¶______________¶__¶__¶_¶____¶____
  ___¶_¶__¶¶_¶___¶_¶______________¶_¶___¶_¶¶_¶¶_¶___
  _____¶¶¶¶__¶¶____¶______________¶____¶¶__¶¶¶¶_____
  ______¶¶____¶¶___¶______________¶___¶¶____¶¶______
  _____¶¶¶¶____¶___¶¶____________¶¶___¶____¶¶¶¶_____
  ____¶__¶¶_____¶¶___¶___¶¶¶¶___¶___¶¶_____¶¶__¶____
  ___¶____¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶_¶¶__¶¶____¶___
  __¶______¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶¶______¶__
  _¶_______¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶_______¶_
  _______¶¶¶_¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶_¶¶________
  ______¶¶¶_____¶¶___¶___¶¶¶¶___¶___¶¶_____¶¶¶______
  _____¶¶¶_____¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_____¶¶¶_____
  ______¶¶____¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶____¶¶¶______
  _______¶¶¶__¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶__¶¶¶_______
  _¶_______¶¶_¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶_¶¶_______¶_
  __¶______¶¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶_¶¶______¶__
  ___¶____¶¶_¶_¶__¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶_¶_¶¶____¶___
  ____¶__¶¶__¶_¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶_¶¶_¶__¶¶__¶____
  _____¶_¶¶__¶_¶¶_¶_______¶¶_______¶_¶¶_¶__¶¶¶¶_____
  ______¶¶____¶¶__¶¶¶____________¶¶¶__¶¶____¶¶______
  _____¶¶¶¶_______¶¶______________¶¶_______¶¶¶¶_____
  ___¶_¶__¶¶¶____¶_¶______________¶_¶____¶¶¶_¶¶_¶___
  ____¶____¶¶___¶__¶______________¶_¶¶___¶¶____¶____
  ____¶¶__¶¶___¶¶__¶¶____________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶____
  ___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶____________¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___
  ___¶¶__¶¶__¶¶_________________¶______¶¶__¶¶__¶¶___
  ___¶___¶___¶__________________________¶___¶___¶___
  ___¶__¶¶__¶¶__________________________¶¶__¶¶__¶___
  __¶¶__¶___¶____________________________¶___¶__¶¶__
  __¶___¶___¶____________________________¶___¶___¶__
  __¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
  __¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
  __¶__¶¶__¶______________________________¶__¶¶__¶__
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  _____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
  ______¶__¶______________________________¶__¶______
  ______¶__¶______________________________¶__¶______
  ______¶__¶¶____________________________¶¶__¶______
  ______¶___¶____________________________¶___¶______
  _______¶__¶____________________________¶__¶_______
  _______¶______________________________¶___¶_______
  ________¶________________________________¶________
  ________¶________________________________¶________
 • ```````_1111111_``````````````````````````````````````
  ```1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$₫_```````````````````````````````
  `_111_```````1₫$¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫_```````````````````````````
  `````````````````_₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫`````````````````````````
  ````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫``````````````````````
  ```````1₫§₫1``````````₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```_₫1``````````````
  ```_§$$$¶¶¶¶¶¶¶¶₫_``````§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``₫$$1````````````
  ````````````₫¶¶¶¶¶¶§1````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``1¶¶§_``````````
  `````1§§₫1`````₫¶¶¶¶¶¶₫````₫¶¶¶¶$$¶¶¶$``_¶¶$``````````
  ``````₫¶¶¶¶¶₫```1¶¶¶¶¶¶¶§`````````1¶¶¶$1`1¶¶$1````````
  ````````_$¶¶¶¶$_`1§¶¶¶¶¶¶¶$1_``````1¶¶¶¶11¶¶¶$````````
  ``````````1¶¶¶¶§```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```````
  ```````````§¶¶¶¶§1_1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1``````
  ````````````1§¶¶¶¶₫``````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$1``````
  ````````````₫¶¶¶¶¶¶1```````1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§₫§¶¶¶¶¶₫``````
  ```````````$¶¶¶¶¶¶¶§``₫¶¶₫11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$1_1§¶¶¶§``````
  ````````````````₫¶¶¶₫`_$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§111$¶$``````
  `````₫§`````````_$¶¶¶11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶§1₫¶¶§`````
  `````$¶§````````1¶¶¶§11¶¶¶¶¶¶¶¶¶§₫§¶¶¶$₫$¶¶¶¶¶¶¶¶§````
  `````₫¶¶¶§1``_11$¶¶¶11₫¶¶¶¶¶§1_`````1§¶$11¶¶¶¶¶¶¶$1```
  ``_```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$11$¶¶¶¶$1``````````§¶¶§₫§¶¶¶¶¶¶§_``
  `₫$1```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$11§¶¶¶¶1````````````1¶$₫₫¶¶¶¶¶¶¶₫``
  `₫¶$1```1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11₫¶¶¶1``````````````1¶¶$$¶¶¶¶$1``
  `_$¶¶1````1§¶¶¶¶¶¶¶¶₫_1$¶¶¶1``````````````₫§₫₫$¶¶¶§```
  ``1¶¶¶1`````₫¶¶¶¶¶¶¶¶$1`1§¶¶¶₫```````````````1¶¶¶¶_```
  ```₫¶¶¶$````_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫11111₫11`````````````1¶¶§`````
  ````₫¶¶¶¶¶₫``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$§§§$¶¶§`````````````_```````
  `````1¶¶¶¶¶11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````````````````````
  ```````§¶¶¶§₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§````````````````````
  ```$$```1₫§§$¶¶¶¶1_``1₫$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```````````````````
  ```§¶$1````§¶¶¶₫```````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫```````````````````
  ````§¶¶¶```₫¶¶¶````````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§``````````````````
  `````$¶¶¶11$¶¶₫````````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§`````````````````
  ``````₫¶¶¶¶¶¶§1```````1¶¶¶¶¶¶¶$₫1§¶¶¶§````````````````
  ```````1§¶¶¶$§₫````_$¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```1¶¶¶₫```````````````
  ``````````11₫$₫````_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```₫¶¶¶¶§``````````````
  ````````````_§§```````1¶¶¶¶¶¶¶$1``$¶¶¶¶¶₫`````````````
  ``````````````_````11_``1¶¶¶¶¶¶$``1¶¶¶¶¶§1````````````
  ````````````````````§¶₫``1$¶¶¶¶¶§``1$¶¶¶¶§````````````
  `````````````````````$¶¶1``1¶¶¶¶¶¶```§¶¶¶¶_```````````
  `````````````````````1¶¶¶1``1¶¶¶¶¶1```§¶¶¶1```````````
  `````````````````````1¶¶¶¶1``1¶¶¶¶¶1``1¶¶¶₫```````````
  ````````````````````1¶¶¶¶¶$1``₫¶¶¶¶¶_``1¶¶§_``````````
  ````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶1`_$¶¶¶¶1```¶¶§```````````
  ``````````````````````₫¶¶¶¶¶₫``1$¶¶¶$_``¶¶₫```````````
  ```````````````````````₫¶¶¶¶$1``₫¶¶¶¶₫``$¶1```````````
  ````````````````````````₫¶¶¶¶$``1¶¶¶¶§``1§````````````
  ````````````````````````_$¶¶¶¶1``$¶¶¶$1``_````````````
  `````````````````````````₫¶¶¶¶1``§¶¶¶¶1```````````````
  `````````````````````````1$¶¶¶1``§¶¶¶$_```````````````
  ``````````````````````````§¶¶¶₫``₫¶¶¶$````````````````
  ``````````````````````````§¶¶¶1``§¶¶¶$````````````````
  ``````````````````````````§¶¶¶1`1¶¶¶¶§````````````````
  `````````````````````````1$¶¶¶1`1¶¶¶§1````````````````
  `````````````````````````₫¶¶¶₫``§¶¶¶₫`````````````````
  ````````````````````````1¶¶¶§``1¶¶¶§``````````````````
  ````````````````````````1¶¶¶1`1¶¶¶§```````````````````
  ```````````````````````_$¶¶$``₫¶¶¶_```````````````````
  ``````````````````````1$¶¶§_`₫¶¶§`````````````````````
  `````````````````````_$¶¶$``₫¶¶₫``````````````````````
  ````````````````````1¶¶¶$1`₫¶¶1```````````````````````
  ```````````````````₫¶¶¶§1`§¶§`````````````````````````
  ``````````````````§¶¶¶₫``₫§_``````````````````````````
  `````````````````§¶¶¶1````````````````````````````````
  ````````````````₫¶¶$1`````````````````````````````````
  ```````````````1¶¶¶```````````````````````````````````
  ``````````````_$¶§_```````````````````````````````````
  ``````````````₫¶¶`````````````````````````````````````
  ``````````````§$§`````````````````````````````````````
  `````````````1₫₫1`````````````````````````````````````
 • 11111111¶111111111111111111111111111111111111
  11111111¶¶¶1111111111111111111111111111111111
  111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1
  111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶111
  11111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
  1111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  11111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶11
  11111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111111111111111
  1111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
  111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111
  111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111
  111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶1111111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶111111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶11111
  11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111
  11111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111
  1111¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111
  11¶¶111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶1111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶111¶¶11111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶1111
  11111111111111111111111111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111
  11111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111
  1111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111111¶1111111111
  11111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1¶111111111
  111111111111111111111111111¶¶1¶¶1111111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶111¶¶11111111111
  11111111111111111111111111¶¶11¶¶¶111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶11111111111111
  111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶11¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶1¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶11¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶11111¶111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶11¶1111¶¶111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111111111¶¶¶1111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶111111111111111111111
  11111111111111111111¶¶11111111111111111111111
 • 111111111111111111111111111111111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶11¶¶11111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111111
  111111111111111111111111¶¶1111111111111111111
  111111111111111111¶11111¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111¶¶1111¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
  111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶1¶1111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶1¶¶111111111111111111
  111111111¶¶¶¶111111111¶¶11¶¶11111111111111111
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶1¶¶¶11111111111111111
  11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶11¶¶¶11111111111111111
  1111¶¶¶¶¶¶1111¶11111¶¶11¶¶¶¶11111111111111111
  1111¶¶¶¶¶11111111111¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111
  1111¶¶¶¶¶1111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111111111
  111¶¶¶¶¶¶111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶1111
  1111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶1¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶111
  1111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
  1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
  11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
  11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶11
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶11
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶1111
  11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111111111¶¶¶11111
  11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111111¶¶¶11111
  111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111111¶¶¶¶11111
  111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶11111
  1111¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111¶¶¶111111
  1111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶111111
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶11111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1111¶¶¶11111
  11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶¶11111
  1111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶¶¶1111
  111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶¶1111
  11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶111
  11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111
  1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶11
  1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶11
  1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶1
  1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶1
  1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶¶1
  1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶11¶¶¶11¶11111¶¶¶1
  1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶11111111¶¶¶¶1
  11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶111111111¶¶¶11
  111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶¶1111111¶¶¶¶11
  1111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶111
  11111¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111
  1111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
  1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111
  111111111111111111111111111111111111111111111
 • ______________________111____________________
  _____________________1¶¶11___________________
  ____________________¶¶¶¶¶1¶________1¶________
  _____________________1¶1¶¶1________1¶¶¶______
  _____¶¶1_____________1¶1¶¶___________¶¶¶1____
  ____¶¶1______________1¶¶¶¶____________1¶¶1___
  ___¶¶1_______________111¶¶_____________1¶¶___
  __1¶¶________________1¶1¶¶______________1¶¶__
  __¶¶¶________________1¶1¶¶_______________¶¶1_
  __¶¶¶________________1¶11¶1______________¶¶¶_
  __¶¶¶________1_______1¶11¶1____¶¶________¶¶¶_
  __1¶¶¶_______1¶¶______¶11¶1___¶¶________1¶¶¶_
  ___¶¶¶¶_______¶¶¶1____11_¶¶__¶¶_________¶¶¶¶_
  ___1¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶____111¶1__¶¶1_______¶¶¶¶¶_
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶11¶¶__¶¶¶1___1¶¶¶11¶1_
  _____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1¶1¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶__
  ______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___¶¶1¶¶__1¶¶¶_11____1¶1__
  _________¶¶¶¶¶__1¶____¶¶1¶¶___1¶1_______1____
  _____________1¶¶1_____¶¶11¶____¶¶¶¶¶_________
  ____________1¶1__¶¶¶1_¶¶¶¶¶11¶¶¶¶__¶¶1_______
  __________1¶¶11¶1___111¶¶¶¶¶¶11___¶¶111______
  __________¶¶¶¶¶¶¶__¶11¶1__11_11__1¶¶¶¶1______
  _________¶¶11¶¶1_¶¶¶¶¶11__1_¶¶¶¶1_¶¶¶1¶1_____
  _________¶1_1¶¶_1¶¶1_11_¶¶_¶¶11¶¶111¶1_¶1____
  _________¶1_¶_1¶¶¶____¶¶¶11¶¶__¶¶¶__¶¶1¶1____
  _________¶1¶1__1¶¶___¶¶¶¶1¶¶¶¶111____¶¶¶1____
  _________¶¶¶_________¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶1____1¶1_____
  _________1¶¶_________1¶¶¶¶_111¶¶¶¶___¶¶______
  ____1¶____1¶_________1¶¶¶¶_1¶_1¶¶¶¶_1¶__1____
  ____1¶_______________¶1_11__¶1__¶¶¶¶____¶¶___
  ____1¶______________¶¶¶11¶___¶___¶¶¶1___1¶¶__
  ____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶1__¶¶¶¶____¶¶1_
  ___1¶¶____________¶¶__¶¶¶¶_¶¶1___¶¶¶¶____1¶¶_
  ___¶¶1__________1¶¶___1¶¶¶_¶¶____¶¶¶11¶11¶¶¶1
  __1¶¶__________1¶¶_____¶¶¶_1¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  _1¶¶¶__________¶¶______¶1¶1_¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  _¶¶¶1_________¶¶1______¶1¶1_¶_1¶¶¶¶____1¶¶¶¶1
  _¶¶¶_________1¶¶_______¶¶¶1_¶¶¶¶1_______¶¶¶¶_
  1¶¶¶_________¶¶¶_______1¶¶1¶¶¶¶_________¶¶¶¶_
  1¶¶¶1____¶¶__1¶¶1______1¶¶¶¶¶1__________¶¶¶1_
  ¶¶¶¶¶___¶¶1___¶¶¶______¶¶¶¶1¶__________¶¶¶1__
  1¶¶¶¶1_1¶¶____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶1_¶_________1¶¶¶___
  _¶¶¶¶¶11¶1____1¶¶¶11¶¶¶11¶¶_¶________1¶¶¶____
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____1¶¶1¶¶¶__1¶¶_¶1______1¶¶¶_____
  __¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶1__¶¶¶_¶1_____1¶¶1______
  __1¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶1¶1_1¶¶_¶_____1¶¶________
  ___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11¶¶_1_____¶¶_________
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶1¶_11___¶¶__________
  ________1111111¶¶¶¶1__1¶¶¶¶1¶1__1¶___________
  ______________1¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶1__1___________
  ______________¶¶¶¶¶1____11¶¶¶¶¶¶¶____________
  ______________¶¶¶¶¶¶____¶11_¶¶¶¶¶¶1__________
  ______________1¶¶¶¶¶¶___11¶_¶1_1¶¶¶¶_________
  _______________¶¶¶¶¶¶1___1__¶1__1¶¶¶¶________
  ________________¶¶¶¶¶¶1__1__¶¶____¶¶¶¶_______
  _________________¶¶¶¶¶¶¶_11_¶¶_____¶¶¶¶______
  __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____1¶¶¶1_____
  ___________________1¶¶¶¶¶¶¶11¶______¶¶¶1_____
  _____________________1¶¶¶¶¶11¶¶¶1___¶¶¶¶1____
  _______________________1¶¶1_1¶¶¶¶¶__1¶¶¶1____
  _________________________111¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶1____
  _________________________¶11¶¶_1¶¶¶¶1¶¶¶¶____
  _________________________¶11¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____
  _________________________¶1¶¶¶____¶¶¶¶¶¶1____
  _________________________11¶¶¶____1¶¶¶¶¶1____
  __________________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶_____
  __________________________¶¶¶¶_____1¶¶¶1_____
  __________________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶______
  __________________________¶¶¶¶____1¶¶¶1______
  __________________________1¶¶1____¶¶¶1_______
  ___________________________¶¶1___¶¶¶1________
  ___________________________¶¶___¶¶¶1_________
  ____________________________1_1¶¶¶___________
  _____________________________¶¶¶¶____________
  ____________________________¶¶¶1_____________
  ___________________________¶¶¶1______________
  __________________________1¶¶1_______________
  __________________________¶¶1________________
  _________________________1¶¶_________________
  __________________________¶¶_________________
  __________________________1¶1________________
  ___________________________11________________

Populär Emoji

 • ⚠️
 • 😅
 • 😉
 • 🤣
 • 🤔
 • ⛩️
 • ⚔️
 • 😏
 • 😈
 • 😱
 • 😭
 • 🙈
 • ❤️
 • 💙
 • ✈️
 • 📚
 • 🥰
 • 🥳
 • 📖
 • 📌
 • ☀️
 • 😂
 • 😊
 • 💎
 • 🫠
 • 😁
 • 😍
 • 👋
 • 🌸
 • 🎮
 • 👑
 • ⚜️
 • 💙
 • 🌳
 • 🤍
 • 🕹️

Mer Emoji ▸▸

Populära Symboler

 • 𝓪
 • 𝓮
 • 𝓲
 • 🜲
 • 𓃠
 • »
 • 𝓵
 • 𝓐
 • 𝓶
 • 𝓷
 • 🕸
 • 𝓸
 • 𝓼
 • 𝒾
 • 𝓜
 • 𝓸
 • 𝓛
 • 𝓻
 • 𝓝

Fler Symboler ▸▸

Populär Textkonst

 • »»————- ★ ————-««
 • ⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺
 • 。☆✼★━━━━━━━━━━━━★✼☆。
 • ✩。:*•.───── ❁ ❁ ─────.•*:。✩
 • ➳♥
 • ــــــــــــــــﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
 • :¨·.·¨:
   `·..·‘✮ ⋆ ˚。 ⋆。°✩
 •  ∧,,,∧
  ( ̳• · • ̳)
  /  づ♡ I love you
 • ╔══╗
  ╚╗╔╝
  ╔╝(¯`v´¯)
  ╚══`.¸.[Name]
 • (¯`v´¯)
  `*.¸.*´ 
  ¸.•´ ¸.•*¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
 • ████████████████████████
  █▄─▄███─▄▄─█▄─█─▄█▄─▄▄─█
  ██─██▀█─██─██─█─███─▄█▀█
  ▀▄▄▄▄▄▀▄▄▄▄▀▀▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄▀
 •  ∧__∧
  (`•ω• )づ__∧
   つ /( •ω•。)
  しーJ (nnノ) pat pat
 • ╔══╗╔╗ ♡ ♡ ♡
  ╚╗╔╝║║╔═╦╦╦╔╗
  ╔╝╚╗║╚╣║║║║╔╣
  ╚══╝╚═╩═╩═╩═╝
  ஜ۞ஜ YOU ஜ۞ஜ
 •     𝕃𝕠𝕧𝕖
        ♡
    /)_/)   (\_(\ 
   (˶• ༝ •)  (• ༝ •˶)
  ૮/   |ა ૮|   \ა
   (    )   (    )
 • ..... (¯`v´¯)♥
  .......•.¸.•´
  ....¸.•´
  ... (
  ☻/
  /▌♥♥
  / \ ♥♥

Mer Text Art ▸▸

Populära Emoticons

 • (╥﹏╥)
 • (^ω^)
 • o(〃^▽^〃)o
 • (。•́︿•̀。)
 • (^▽^)
 • (≧◡≦)
 • ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
 • (っ◔◡◔)っ ♥
 • ✌(◕‿-)✌
 • ( ̄ω ̄)
 • ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•
 • ¯\_(ツ)_/¯
 • 。◕‿‿◕。
 • (づ◡﹏◡)づ
 • ( ˘ ³˘)♥
 • ( ˘•̥ _•̥ ˘ )
 • (¬_¬”)
 • ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
 • {ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ}•..(❤️O❤️)
 • (◕ᴗ◕✿)
 • ᵔ.ᵔ
 • 凸(¬‿¬)凸
 • (▰˘◡˘▰)
 • (͡° ͜ʖ ͡°)
 • (っ◕‿◕)っ
 • ◡̈
 • ( -_・) ︻デ═一 ▸
 • (◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。
 • \(◕ ◡ ◕\)
 • (づ ̄ ³ ̄)づ

Fler Uttryckssymboler ▸▸

Det finns mycket mer!

Vi har så mycket mer att erbjuda, för att vi bara älskar allt som har att göra med text!
Vad sägs om former? Eller tecken? Kanske vill du att din text speglas, eller kanske upp och ner! Eller gör fina vågor som du kan använda som separatorlinjer i text.
Du kan göra allt på Messletters! Ta en titt genom huvudmenyn till vänster. Eller på mobilen, klicka på menyknappen längst upp till höger.
Om du har några förslag eller frågor kan du kontakta oss via antingen kontaktsidan eller annars via Facebook, Twitter, Youtube, etc.

Messletters

Snygg textgenerator 😍 Vacker text, emoji och symboler!

Skapa cool snygg text för att kopiera och klistra in med vår snygga typsnittgenerator (˘ ³˘) 💕💯 Använd den på Instagram, Facebook, Whatsapp eller var du än vill!

Messletters ▸▸

Vänd text

Text på huvudet eller i omvänd 🙃

Förvandla din text upp och ner, lägga den i omvänd eller gör din text vänt och upp och ner på samma gång! HUS - ƧUH - HႶƧ - S∩H

Vänd text ▸▸

Zalgo text

Upp, ner och genomstruken rand textdekorationer 〰️

Med vår enkla generator kan du dekorera din text med understrykningar, overlines, pilbågar, krokar och andra former. Du kan lägga dem under, över eller genom din text.

Zalgo text ▸▸

Staplad text

Stapla två texter ovanpå varandra 📚

Stack två texter ovanpå varandra utan att använda platsen i två linjer. ᵇaͤnͨdͬcͤrͣeͭaͥtͮeͤ

Staplad text ▸▸

Stor text

Skapa enorma texter med ASCII -tecken 🅰️

Imponera med denna stora bokstäver, även känd som ASCII-text, gjorda av vanliga tangentbordstecken. Välj bland över 100 olika stilar!

Stor text ▸▸

Uttryckssymboler

Söt och rolig japansk Kaomoji och andra Uttryckssymboler ( ˘ ³˘)❤

Betona hur du känner med vår text uttryckssymboler. Du kan använda dem på Facebook, Instagram, Twitter eller var du vill! ≧◔◡◔≦

Uttryckssymboler ▸▸

Emoji

Kopiera och klistra in färgglada emojis överallt! 🥰

Du känner dem från dina 💬 Meddelanden och 👫 Sociala Apps, men du kan nu kopiera och klistra in din favorit Emoji från vår hemsida och använd dem var du än vill! 😊

Emoji ▸▸

Symboler

Dekorera din text med våra symboler! ♡ ❀

Alla symboler som hjärtan, blommor, pilar, objekt och mycket mer! Använd dem på Facebook, Twitter, Instagram eller i dina blogginlägg!

Symboler ▸▸

Textkonst

Tavlor av text och symboler ୭̥⋆*。

Text konst, även kallad ASCII-konst, är bilder som skapas från text. Till exempel kan du använda dem i dina inlägg på Facebook eller på din blogg!

Textkonst ▸▸

Tecken

Utländska alfabet, symboler och tecken 🌐

En stor samling av utländska bokstäver, som bokstäver, prickar, streck accenter och mer.

Tecken ▸▸

Textkonst

Textkonst är att skapa bilder från text, även känd som ASCII-konst. Du kan använda den på Facebook eller Youtube, till exempel! ツ
Vi har gjort en samling av de som vi hittade på internet.
Det finns många Textkonst bilder som finns på nätet. Om du har hittat en trevlig man på andra håll, tveka inte att skicka den till oss!

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░
░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░░░░
░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░
░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░
░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███░
░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██
░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██
██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░
░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░
░░████████████░░░█████████████████░░░░░░

Det är helt normalt för en del tecken visas som fyrkanter.
Vill du lägga till dina egna skapelser eller inte hitta något? Skicka oss ett meddelande!

Made with 💙 by Clix © 2005-2024 v. 3.24.5.30.9