Du måste ha kontroll över det teckensnitt som används för att kunna använda den här texten.
De flesta texterna kommer inte att visas korrekt på Facebook, Twitter och Instagram, men du kan använda det helt på din egen webbplats eller i ett Word-dokument.

|     
|---.,---.
|  ||---'
`---'`---'
         #  #     
### ### ### ## ###   # # ### 
#  #  ## # # #  # # # ## 
### #  ### ### ## ## # ### 
           _ 
 __ _  _ __   __| |
 / _` | | '_ \  / _` |
| (_| | | | | | | (_| |
 \__,_| |_| |_| \__,_|
              O     
              oOo    
.oOo `OoOo. .oOo. .oOoO'  o  .oOo. 
O   o   OooO' O  o  O  OooO' 
o   O   O   o  O  o  O   
`OoO' o   `OoO' `OoO'o  `oO `OoO' 

Made with ♥ by Clix Concepts © 2005-2018 v. 18.8.26.0