Jotta voit käyttää tätä tekstiä, sinun pitää olla fontin hallinta. Sen on oltava "monospaced" (tai kiinteäpituinen, kiinteän leveys tai ei-suhteellinen) fontti, esim. Courier, Monospace, Lucida Console tai Monaco.
Useimmat tekstit ei näy oikein Facebook, Twitter ja Instagram, mutta voit käyttää sitä täydellisesti oman sivuston tai Word-asiakirjaan.

|     
|---.,---.
|  ||---'
`---'`---'
         #  #     
### ### ### ## ###   # # ### 
#  #  ## # # #  # # # ## 
### #  ### ### ## ## # ### 
           _ 
 __ _  _ __   __| |
 / _` | | '_ \  / _` |
| (_| | | | | | | (_| |
 \__,_| |_| |_| \__,_|
              O     
              oOo    
.oOo `OoOo. .oOo. .oOoO'  o  .oOo. 
O   o   OooO' O  o  O  OooO' 
o   O   O   o  O  o  O   
`OoO' o   `OoO' `OoO'o  `oO `OoO' 

Made with ♥ by Clix Concepts © 2005-2020 v. 20.01.17.01