• Zapraszamy do Messletters sztuki tekst! (͡° ͜ʖ ͡°)
 • Liter, czcionek, znaków tekstowych i symboli dla twojego Facebook, Twitter lub blogu!
 • (☞゚ヮ゚)☞ Istnieje teraz 564 gości na Messletters.pl
 • Dołącz do nas na Facebooku! ◔͜͡◔ Facebook.com/messletters
 • Dołącz do nas na Twitterze! ◑͜͡◐ Twitter.com/messletters
 • Dołącz do nas na Youtube! ಠ͜ಠ Youtube.com/messlettersvideos
 • Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami poprzez ➨ Facebook ➨ Twitter lub ➨ LiveChat!
 • Nie twój język? Wybierz preferowany język w prawym górnym rogu! ≧◔◡◔≦
 • Odwiedź także nasze inne strony internetowe, takie jak WeirdGenerator.com! ツ
 • Peace out! (っ ◔◡◔) っ ♥

Other > Dingbats

 • +

Other > Miscellaneous Symbols

Other > Standard Character Set

 • !
 • "
 • #
 • $
 • %
 • &
 • '
 • (
 • )
 • *
 • +
 • ,
 • -
 • .
 • /
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • :
 • ;
 • <
 • =
 • >
 • ?
 • @
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • [
 • \
 • ]
 • ^
 • _
 • `
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • {
 • |
 • }
 • ~
 • 
 • 
 • ƒ
 • ˆ
 • Š
 • Œ
 • 
 • Ž
 • 
 • 
 • ˜
 • š
 • œ
 • 
 • ž
 • Ÿ
 • ¡
 • ¢
 • £
 • ¤
 • ¥
 • ¦
 • §
 • ¨
 • ©
 • ª
 • «
 • ¬
 • ­
 • ®
 • ¯
 • °
 • ±
 • ²
 • ³
 • ´
 • µ
 • ·
 • ¸
 • ¹
 • º
 • »
 • ¼
 • ½
 • ¾
 • ¿
 • À
 • Á
 • Â
 • Ã
 • Ä
 • Å
 • Æ
 • Ç
 • È
 • É
 • Ê
 • Ë
 • Ì
 • Í
 • Î
 • Ï
 • Ð
 • Ñ
 • Ò
 • Ó
 • Ô
 • Õ
 • Ö
 • ×
 • Ø
 • Ù
 • Ú
 • Û
 • Ü
 • Ý
 • Þ
 • ß
 • à
 • á
 • â
 • ã
 • ä
 • å
 • æ
 • ç
 • è
 • é
 • ê
 • ë
 • ì
 • í
 • î
 • ï
 • ð
 • ñ
 • ò
 • ó
 • ô
 • õ
 • ö
 • ÷
 • ø
 • ù
 • ú
 • û
 • ü
 • ý
 • þ
 • ÿ

Other > Various

 • ꧁꧂
 • 🛨

Other > Wingdings

 • 🖉
 • 👓
 • 🕭
 • 🕮
 • 🕯
 • 🕿
 • 🖂
 • 🖃
 • 📪
 • 📫
 • 📬
 • 📭
 • _
 • 🗀
 • 🗁
 • 🗎
 • 🗏
 • 🗐
 • 🗄
 • 🖮
 • 🖰
 • 🖲
 • 🖳
 • 🖴
 • 🖫
 • 🖬
 • 🖎
 • 🖏
 • 👍
 • 👎
 • 🖐
 • 😐
 • 💣
 • 🕱
 • 🏳
 • 🏱
 • 🌢
 • 🕆
 • 🕈
 • 🕉
 • 🙰
 • 🙵
 • 🔾
 • 🞏
 • 🞐
 • 🞟
 • 🏵
 • 🏶
 • 🙶
 • 🙷
 • 🄋
 • 🄌
 • 🙢
 • 🙠
 • 🙡
 • 🙣
 • 🙞
 • 🙜
 • 🙝
 • 🙟
 • 🞆
 • 🞈
 • 🞊
 • 🞋
 • 🔿
 • 🞎
 • 🟁
 • 🟅
 • 🟋
 • 🟏
 • 🟓
 • 🟑
 • 🕐
 • 🕑
 • 🕒
 • 🕓
 • 🕔
 • 🕕
 • 🕖
 • 🕗
 • 🕘
 • 🕙
 • 🕚
 • 🕛
 • 🙪
 • 🙫
 • 🙕
 • 🙔
 • 🙗
 • 🙖
 • 🙐
 • 🙑
 • 🙒
 • 🙓
 • 🡨
 • 🡪
 • 🡩
 • 🡫
 • 🡬
 • 🡭
 • 🡯
 • 🡮
 • 🡸
 • 🡺
 • 🡹
 • 🡻
 • 🡼
 • 🡽
 • 🡿
 • 🡾
 • 🢬
 • 🢭
 • 🗶
 • 🗷
 • 🗹
 • [
 • ]

Wybieraj spośród tysięcy symboli, aby ozdobić swoje posty i komentarze na Facebooku, Instagramie lub Twitterze! A może trochę urozmaicić swoją nazwę użytkownika! Po prostu kliknij symbol, aby go skopiować.

Możesz wybrać z serca, kwiaty, gwiazdy i wiele, wiele więcej!

❤ ♛ ❀ ✔ ✖ ♂ ◥ ▶ ☆ ❣ ❂ ℂ

To jest zupełnie normalne, niektóre znaki pojawiać się jako kwadraty.
Chcesz dodać własne kreacje lub nie możesz czegoś znaleźć? Wyślij nam wiadomość! Kontakt

Made with 💙 by Clix Concepts © 2005-2024 v. 22.5.4.0