We recommend searching for English keywords. You can use an asterisk (*) as a wildcard.

Welcome to Messletters Stylish Text Generator! (͡° ͜ʖ ͡°)

Nature

 • 𓆩⫯𓆪
 • ⚲ϙϙ𐊭Ϙ⚲ϙ
 • இڿڰۣ-ڰۣ—
 • --------{---(@
 • *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡
 •  ᨞ (¯`:´¯) ⋰
   (¯`•.\ /.•´¯)
  (¯`• .O .•´¯)
   (_.•´/ \`•._)
   ⋰ (_.:._) ᨞
 • ░░░░░░░░░░░░░░░░▄▓▄
  ░░░░▄█▄░░░░░░░░▄▓▓▓▄
  ░░▄█████▄░░░░░▄▓▓▓▓▓▄
  ░▀██┼█┼██▀░░░▄▓▓▓▓▓▓▓▄
  ▄▄███████▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄
 • ──▒▒▒▒▒▒▒▒───▒▒▒▒▒▒▒▒
  ─▒▐▒▐▒▒▒▒▌▒─▒▒▌▒▒▐▒▒▌▒
  ──▒▀▄█▒▄▀▒───▒▀▄▒▌▄▀▒
  ─────██─────────██
  ░░░▄▄██▄░░░░░░░▄██▄░░░
 • ░░░(¯`:´¯)⋰
  (¯`•.\|/.•´¯)
  ░(¯`•.O.•´¯)(¯`:´¯)⋰
  (_.•´/|\`•._).\|/.•´¯)
  ░░░(_.:._)(¯`•.O.•´¯)
  ░░░(¯`:´¯)⋰•´/|\`•._)
  (¯`•.\|/.•´¯)_.:._)•´¯)
  ░(¯`•.O.•´¯)░░(¯`:´¯)⋰
  (_.•´/|\`•._)`•.\|/.•´¯)`._)´¯) ⋰
  ░░░(_.:._)░░(¯`•.O.•´¯).•´¯)
  ░░░░░░░░░░░(_.•´/|\`•._)
  ░░░░░░░░░░░░░░(_.:._)
 • 🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
  🟦🟦🟦🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟦🟦🟦
  🟦🟦🟥🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟧🟥🟦🟦
  🟦🟥🟧🟧🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟧🟧🟥🟦
  🟦🟥🟧🟨🟨🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟨🟨🟧🟥🟦
  🟦🟥🟧🟨🟩🟩🟦🟦🟦🟦🟩🟩🟨🟧🟥🟦
  🟦🟥🟧🟨🟩🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟩🟨🟧🟥🟦
  🟦🟥🟧🟨🟩🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟩🟨🟧🟥🟦
  🟦⬜⬜⬜⬜⬜🟦🟦🟦🟦⬜⬜⬜⬜⬜🟦
  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🟦🟦⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🟦🟦⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
  🟦⬜🟦⬜🟦⬜🟦🟦🟦🟦⬜🟦⬜🟦⬜🟦
  🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
 • _________________0
  ________________00
  _______________0000
  ___0__________000000___________0
  ___00_________000000___________0
  ____0000______000000__________00
  ____000000____0000000_____00000
  _0_____0000000_000000_00000000___0
  00______000000_00000_0000000____00
  0000_____000000_000_000000____0000
  _000000000__0000_0_000_0_000000000
  ____000000000__0_0_0_00000000000
  ________000000000000000000000
  ______________000_0_0000
  ____________00000_0__00000
  __________00_______0_______00
  ____________________0
 • ___________00_____________________7_______________
  ________0000_____________________777______________
  ______0000______________________77777_____________
  ____00000______________________7777777____________
  ___00000______________________777777777___________
  __000000____________77777777777777777777777777777
  _0000000______________7777777777777777777777777___
  _0000000_______________7777777777777777777777_____
  _0000__00_________________77777777777777777_______
  _0000__00000000__________777777777_777777777______
  _000000000000___________7777777_______7777777_____
  __0000000000___________77777_____________77777____
  ___0000_000000________777___________________777___
  ____00000_______0___________0000__________________
  ______000000__00000______000000___________________
  ________000000000000000000000_____________________
  __________00000000000000000_______________________
  ______________000000000___________________________
 • ___________$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$______$$$$$$$$
  ______$$$_____$$$$$$_$$_$$
  _____$____$$$$$$$$$__$__$$
  ___$$___$$$$$$$$$___$___$$
  __$$__$$$$$$$$$$___$____$$
  __$$$$$$$$$$$_____$$_____$$____$$$$$$$__
  $$$$$$$__________$$_______$$_$$$$$$$$$$$$_
  _________$$$$$__$$$____$$__$__$$$$$$$$$$$$$_
  ______$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$__$$
  ____$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$__$$
  ____$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$
  ____$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$
 • __________¶____¶_________________________________
  __________¶¶__¶¶___¶_____________________________
  ______¶¶__¶¶¶_¶¶__¶¶___¶¶________________________
  ______¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_________________________
  ___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
  ___¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
  _____¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_________________
  _¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶____________¶¶¶________________
  __¶¶¶¶¶¶______¶¶________________¶¶¶¶¶¶___________
  _____¶¶______¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶_________
  _¶¶¶¶¶¶______¶¶_______________________¶¶¶________
  _¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_________________________¶¶________
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________¶¶________
  ___¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶______
  __¶¶¶¶___________________________________¶¶¶¶____
  ___¶¶_______________________________________¶¶___
  ___¶________________________________________¶¶___
  __¶¶_________________________________________¶¶__
  ___¶¶_______________________________________¶¶___
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
  _________________________________________________
 • _________________¶
  ________________¶¶
  ___________¶___¶¶¶___¶
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶/¶¶
  ____¶_______¶¶¶¶|¶¶/¶¶________¶
  _¶¶¶¶¶¶______¶¶¶|¶/¶¶_______¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶|/¶¶¶____¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶
  ¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶_____¶
  ¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶__¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶¶¶/¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶/¶¶¶¶/¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶/¶¶¶/¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶|¶/¶/¶¶¶¶¶¶
  _______________¶¶
  ______________¶¶
  ______________¶¶
  ______________¶¶
  _______________¶¶
  ________________¶¶¶
 • ___________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____________ ¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶
  _____________ ¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶
  _ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶
  ¶¶¶_______ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶__ ¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶_____ ¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶_______ ¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶_________ ¶¶¶¶______¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶__________ ¶¶¶¶_______¶¶¶¶
  ____¶¶____________ ¶¶¶¶______¶¶¶
  ____¶¶____________ ¶¶_¶_______¶¶
  ____¶_____________ ¶¶¶¶¶______¶
  ___________________ ¶¶¶¶
  ___________________ ¶¶_¶
  ___________________ ¶¶¶¶¶
  ___________________ ¶¶¶¶¶
  ____________________ ¶¶_¶
  ____________________ ¶¶¶¶¶____¶
  _________________ ¶__¶¶¶¶¶__¶¶
  _________________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶
 • ___████__████_███
  __███____████__███
  __███_███___██__██
  __███__███████___███
  ___███_████████_████
  ███_██_███████__████
  _███_____████__████
  __██████_____█████
  ___███████__█████
  ______████ _██
  ______________██
  _________________█
  _████_________█
  __█████_______█
  ___████_________█
  ____█████______█
  _________█_________█
  _____███_█_█___█
  ____█████__█_█
  ___██████___█_____█████
  ____████____█___███_█████
  _____██____█__██____██████
  ______█___█_██_______████
  _________███__________██
  _________██____________█
  _________█
 • _____▒▒▒▒▒_____▒▒▒▒▒
  ____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ____▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒
  _▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒
  ▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒
  _▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒
  ____▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒
  ___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ____▒▒▒▒▒▒▒_▓▒▒▒▒▒▒▒
  _____▒▒▒▒▒_▓____▒▒▒▒▒
  ______▒▒▒__▓______▒▒▒
  ____________▓
  ___▓▓▓____▓
  _▓▓▓▓▓▓_▓
  ▓▓______▓▓
  _▓_______▓__▓▓▓▓▓
  __________▓_▓▓▓▓▓▓
  __________ ▓▓______▓▓
  __________ ▓________▓
  __________▓
  ___████████████
  _____█████████
  _____█████████
  ______ ███████
  ______ ███████
  _______██████
  _______ ████
 • _____________¶¶
  ____________¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶
  __________¶¶___¶_____¶¶
  _________¶_____¶¶_____¶¶
  ________¶¶______¶¶___¶_¶¶
  ________¶¶_______¶___¶_¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶_______¶¶____¶¶___¶¶______¶¶¶
  _________¶¶_______¶¶____¶__¶¶______¶__¶
  __________¶¶_______¶____¶__¶_____¶¶____¶
  ___________¶¶______¶¶_¶_¶_¶_____¶¶_____¶
  _______¶¶____¶¶_____¶¶___¶_____¶¶____¶¶
  ____¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶____¶¶__¶¶____¶¶____¶¶
  __¶¶________¶¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶___¶¶___¶¶
  ¶¶¶¶_____________¶¶¶__¶_¶__¶¶___¶¶
  _¶¶¶_¶_¶¶¶¶________¶__¶¶¶__¶___¶¶
  __¶¶______¶_¶_¶_¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ___¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶
  ______________¶¶¶____¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
  _____________¶______¶__¶__¶_¶¶¶____¶¶
  ____________¶¶___¶¶¶___¶__¶¶___¶¶¶¶
  ____________¶___¶¶¶___¶¶___¶
  ____________¶_¶¶¶____¶¶_____¶¶
  ___________¶¶¶¶¶_¶_¶¶________¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
  ________________________________¶¶¶
  __________________________________¶
 • ______________________1¶¶¶¶¶1_____________________
  _____________________1¶111¶¶¶¶____________________
  ___________________¶¶¶______¶¶¶¶__________________
  ___________1¶11___1¶¶1_1¶¶¶__¶¶¶1__1¶¶¶1__________
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  _______¶¶11_____¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶1____1¶¶1______
  ______¶¶1___1¶¶___¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶__1¶¶¶¶__¶¶¶_____
  _____1¶¶__111¶¶¶¶__¶1_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__1¶¶¶¶¶¶_1¶¶_____
  _____1¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶__11¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶1____
  ______¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶_¶¶1¶11¶11¶¶1¶¶¶¶¶__¶¶¶_____
  ______1¶¶¶__¶¶1¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_11¶1_¶¶¶11¶¶¶__¶¶¶______
  _____1¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111___
  __¶¶¶1¶1111¶¶¶111¶¶¶¶1______1¶¶¶¶111¶¶¶¶1__11¶¶¶1_
  _¶¶¶___1¶¶1_1111¶¶¶¶1_________¶¶¶¶¶1__1111____¶¶¶_
  ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶___________¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶
  ¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶
  _¶¶¶____111¶11¶¶¶¶¶¶1_________¶¶¶¶¶¶1111¶¶1____¶¶1
  __¶¶¶¶¶¶1__1¶¶1__1¶¶¶11____1¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1___¶¶¶¶1_
  ____1¶¶¶¶11___1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶1___
  _______¶1___1¶¶¶¶¶¶1_111¶¶¶111¶¶¶11¶¶¶1__¶¶¶______
  ______¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶__1_¶¶1___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_____
  _____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_1¶¶11¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶_____
  _____1¶¶__¶¶¶¶¶¶1__¶1_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_1¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶_____
  ______¶¶___¶¶¶¶___¶¶__¶_¶¶¶¶¶_1¶¶__1¶¶¶1__¶¶1_____
  _______¶¶11____1¶¶¶¶_1¶1¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶1____¶¶¶1______
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  __________1¶¶¶¶1__¶¶¶__1¶¶¶__1¶¶___1¶¶¶1__________
  ___________________¶¶¶1_____¶¶¶___________________
  _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________
 • ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______________¶¶¶¶¶777777¶¶¶
  _____________¶¶¶77777¶¶¶¶¶¶7¶¶¶
  ____________¶¶777¶¶¶¶¶77777¶¶¶77¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶7777777¶¶¶¶¶777¶¶7¶
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶777777¶¶77¶
  _____________7777777777777777¶¶777¶
  _____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶777¶¶77¶¶77777¶
  _______¶¶___¶¶777777¶¶¶77777¶777777¶¶
  ________¶¶___¶¶77777777¶¶77¶¶7777777¶
  _________¶____¶¶77777777777¶77777777¶
  ________¶¶_____¶7777777777¶¶77777777¶
  _______¶¶______¶¶777777777¶777777777¶
  ______¶_________¶¶7777777¶¶77777777¶¶
  _____¶___________¶¶7777777777777777¶
  ____¶______________¶¶7777777777777¶¶
  ___¶_________________¶¶¶¶777777¶¶¶¶
  __¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶__________________¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶
  _¶¶________¶¶¶¶¶______¶____¶¶¶____¶
  _¶¶______¶¶____¶¶¶_________¶¶¶
  _¶¶_____¶________¶¶________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶____¶_________¶¶______¶¶¶_¶¶¶§§§§§§¶¶¶
  ___¶____¶¶__¶¶_____¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§¶
  ____¶¶___¶¶___¶¶__¶¶_¶¶_¶¶¶__¶§§§§§¶¶¶§§§§§¶
  _____¶¶____¶¶¶____¶¶_¶¶¶¶¶____¶¶§§§§§§¶¶¶§§¶
  ______¶¶_________¶¶__¶¶¶________¶¶¶§§§§§§¶¶¶
  ________¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
  __________________¶¶¶
 • ──────────────▒███░───░████████▒
  ───────────█████▒░█████░▒▒▒▒▒▒█████
  ──────────██▒▒▒▒██████████████▒▒▒██░
  ─────────██▒▒▒▒███▒██▒██▒▒█████▒░▒██
  ─────────█░▒▒▒██▒████████████▒█▒▒▒█░
  ─────────█▒▒▒▒██▒▒▒░▓▓▒░▓▒▒████▒▒██
  ─────────█▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█░▒████
  ─────███████████▒▒▒▒▒▒▒▒██████▒██▓▒███
  ─────██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒██
  ───────██▒▒▒▒▒▒▒▓██████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███
  ────█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███
  ────██▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▒▒▒▒▒███
  ────███▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▒▒███
  ──────█████▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████
  ─────────████▒▒██████▒▒▒▒█████
  ────────────███▒▒██████████
  ──────────────████▓──█▓█
  ────────────────────████
  ────────────────────█░█─────█████████
  ────────────────────█▓█───█████████████
  ──░█████████───────████──██▓███▒▓████
  ─█████████████─────█░███████░██████
  ───████░▒███▒██────█▓██████████
  ─────█████▓▒█████─████
  ─────────██████████▓█
  ──────────────────█▓█────████▒█▓▒█
  ─────────────────█▓██──█████████████
  ─────────────────█▓█──██▒████░█████
  ────────────────██████████▒██████
  ────────────────█▓███████████
  ───────────────████
  ───────────────█▒█
  ───────────────███
 • _________________$$$
  _____________$$$$__$$$$
  ___________$$$$$__$$$$$$
  __________$$$$$__$$$$$$$$
  __________$$$$$__$$$$$$$__$$$$
  ______$$___$$$$$__$$$$__$$$$$$$$
  ____$$$$$$____$$$__$$___$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$____________$$$$____$$$$
  __$$$$$$$$$$_____§§___$$__$$$$__$$$
  _$$$$$$$$$$$$$__§§§§____$$$$$$$$__$$
  $$__$$$$$$$$____§§§§__$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$__$$$$__$$___§§_____$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$____$$$$____________$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$___$$__$$$____$$$$$$
  ____$$$$$$$$__$$$$__$$$$$___$$
  ______$$$$__$$$$$$$__$$$$$
  ___________$$$$$$$$__$$$$$
  ____________$$$$$$__$$$$$
  ___§§________$$$$__$$$$
  __§§_§§_________$$$_________§
  __§§§_§§§_______§§§________§_§
  ___§§§_§§§______§§§______§§§_§§
  ___§§§§_§§§_____§§§_____§§§_§§§
  ____§§§§_§§§____§§§____§§§§_§§
  _____§§§§§_§§§§_§§§_§§§§§_§§§
  ______§§§§§§_§§§§§§§§§§§_§§§
  _______§§§§§§§_§§§§§§§§_§§§
  _________§§§§§§_§§§§§_§§§§
  ____________§§§§§§§_§§§§§
  _______________§§§§§§§§
  ________________§§§
  ________________§§§
  ________________§§§
  ________________§§§
 • ____________$$$$$$
  ___________$$$$$$$$
  ___$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$
  __$$$$$$$$$_ $$$$$_ $$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$_ $$$$_$$$$$$$
  ________$$$$$_$$$_$$$$$
  _$$$$$$$$$_ $____$_$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$ $______$ $$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$______ $$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$_$_____$_$$$$$$$$$
  _________$$$$$_$$$_$$$$$
  _____$$$$$$$$_ $$$$_$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$_ $$$$$_ $$$$$$$$
  ____$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$
  ____________$$$$$$$$_$$
  _____________$$$$$$_ $$
  ______$$$$$_________$$
  _____$$$$$$$_______ $$
  ___$$$$$$$$$$$_____$$
  _____ $$$$$$$$$___ $$
  ________$$$$$$$__$$
  __________$$$$$_$$
  ___________$$$$$$
  ____________$$$$
  _____________$$
  ____________$$____$$$$$$$
  ___________ $$___$$$$$$$$$$
  ___________$$__$$$$$$$$
  ___________$$_$$$$$$
  ___________$$_$$$$$
  ___________$$$$$$
  ___________$$$$
  ___________$$
 • ___________░▒░
  ___________░▒▒▒░
  _________▒░▒░▒░▒
  ________▒░░░▒░░░▒
  ______▒▒░░░▒░░░░▒
  ____▒▒░░░░▒░░░░░▒
  _█_▒▒░░░░▒░░░░░░▒
  _██▒░░░░▒▒░░░░░░▒█
  _██▒░░░▒▒▒░░░░░▒ █_ █
  █_██░░▒▒▒█░░░░▒ █ ██
  ████░░████░░░░░███
  _██████████░░░████
  __███████████████
  ___█████████████
  ____█_██_██_███___█
  _______█_ ██ _██__███
  ___███___ ██ _█_ █████
  _███▓██__██__ ███▓██
  _████▓██_██_ ███▓██
  __████▓██ ██_██▓███
  ____██▒▒▒_██_█████
  _____▒░░░▒██_███ ▒▒▒▒
  ____▒░░░░░▒████▒▒░░░▒
  ____▒░░░░░░▒█▒░░░░░░░▒
  _▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░▒
  ▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒
  ▒░░░░░░▒░▒▒▒▒▒▒░░░░░▒
  _▒▒▒▒▒▒░░▒░▒░░▒▒▒▒▒▒
  ___▒░░░░░▒██▒░░░▒▒
  _▒░░░░░░▒_██_▒░░░░▒
  ▒░░░░░░▒__██__▒░░░░▒
  ▒░░░░░▒___██___▒░░░░▒
  _▒░░░▒____██____▒░░░▒
  __▒░▒_____██____▒░░▒
  __▒▒______██____▒░▒
 • _________________$$$$$$
  ________________$______$
  ______$$$$_____$________$
  _____$____$____$_________$
  ____$______$__$___________$
  ___$_______$__$___________$
  ___$_______$_$____________$
  ___$_______$_$____________$
  ____$_____$__$___________$____$$$$
  _____$_____$_$__________$____$_____$
  ______$_____$$$________$___$_______$
  _______$$$$$___$______$___$________$
  ________________$____$___$__________$
  _______________$______$__$_________$
  ______________$________$$_________$
  _____________$___________$$$$$$$
  _____________$___________$
  _____________$___________$
  _____________$___________$
  ______________$_________$
  _______________$_______$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$___________________________________$
  _$___________________________________$
  _$___________________________________$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$
  _________$$$$$$$$$$$$$$
 • ______ (¯`v´¯)
  ______(¯`(█)´¯)__(¯`v´¯)
  _______(_.^._)__(¯`(█)´¯)
  _________(¯`v´¯)´(_.^._)
  ________(¯`(█)´¯)(¯`v´¯)
  _________(_.^._)(¯`(█)´¯)
  ____(¯`v´¯)_____ (_.^._)(¯`v´¯)
  ___ (¯`(█)´¯)_ (¯`v´¯)___(¯`(█)´¯)
  ____ (_.^._)_(¯`(█)´¯)___(_.^._)
  ____ (¯`v´¯)´ (_.^._) (¯`v´¯)
  ____(¯`(█)´¯)_█___(¯`(█)´¯)
  _____(_.^._)_█____(_.^._)
  ___________█
  _________█
  _______█___██_.██
  ______█___███████
  ______█___███████
  _______█___ █████
  ________█____███
  _________█____█
  __________█______███__███
  _██_.██___█_____█████████
  ███████___█____█████████
  ███████___█_____ ███████
  _ █████____█_______█████
  ___███_____█_________█
  ____█______█
  ___________________________
  ████████████████(¯`v´¯)█
  ███████████████(¯`(●)´¯)█
  ███████████████ (_.^._)██
  _███████████ (¯`v´¯)████
  __██████████ (¯`(●)´¯)██
  ____█████████ (_.^._)██
  ______████(¯`v´¯)████
  ________██(¯`(●)´¯)██
  __██______█(_.^._)█______██
  ___██████████████████
  _____███████████████
 • __________________________________________________
  _______________1¶1________________¶1______________
  _______________1¶1111_________1_11¶¶1_____________
  _______________¶¶111111¶1___11_111_¶¶1____________
  __________¶¶¶1_¶¶111111111111111111¶¶1____________
  ___________¶¶¶¶¶¶¶1111111111_111111¶1¶¶___________
  ___________¶¶_11¶¶111111¶1¶¶1_111_1¶¶¶¶___________
  ____________¶111_11111111¶¶¶¶¶11_1¶¶¶¶____________
  ____________¶111111111111_1¶¶¶¶_11¶¶¶1____________
  _____________¶111111111111_1¶¶111¶¶¶¶1____________
  ____________1¶11111111111111¶11_¶¶¶¶¶1____________
  _____________1111111111111111¶_1¶¶¶¶¶1____________
  ¶____________111111111111111111_1¶¶¶¶_____________
  ¶¶1__________1111111111111111111_¶¶¶1_____________
  ¶¶¶¶1_______1¶1111111111111_111_1¶¶¶¶_____________
  _¶¶¶¶¶_______¶11_111111111_1¶¶_1¶¶¶¶¶____________¶
  _¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶11_1_1_1_1¶¶11¶¶¶¶¶____________¶¶
  __¶¶¶¶¶¶1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________¶¶_
  __¶¶¶¶¶¶¶1_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶_
  __1¶¶¶¶¶¶¶________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________1¶¶¶__
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶1_______________¶¶¶¶__
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶__
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶¶______________1¶¶¶¶1__
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶___
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶1______________¶¶¶¶¶___
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1¶¶¶1____________¶¶¶¶¶____
  ____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________1¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶____
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1¶¶¶¶___________¶¶¶¶1_____
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______1¶¶¶¶__________¶¶¶¶_______
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶_________¶¶¶¶________
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶_______1¶¶¶¶_________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶1_________
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶_____1¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__________
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__________
  ___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶___________
  ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____________
  ____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶_____________
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
  ______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶_________________
  ________________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________
 • ███████████████████░░██████████████▓█████
  ██████████▓████████░░▒████▓█████████▓█▓█▓
  █▓█▓█▓███▓░░███████░░░█████████░░██▓█▓█▓█
  ██▓█▓█▓██▓░░░█████▓░░░░███████▒░░███▓█▓█▓
  █▓█████▓██░░░░▓███░░░░░▓████▒░░░░██████▓█
  ██████████▒░░░░▒▓█░░▒░░░██░░░░░░████████▓
  ███▒▒█████▓░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░▒████▒▓███
  ██▓░░░█████░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒░░▓██░░░░███
  ███▒░░░░░▓█░▒▒░░░▒▒░▒▒▒▒▒░░░░░░██░░░░░███
  ████░░░░░░░▒▒▒░▒░░░░░░░░░▒░░░▒░░░░░░░████
  █▓██▓░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░█████
  █████░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░█████
  █▓███▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒░░███▓█
  ██████▒▒░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░▒▓▓▒░░▒▒███▓██
  ██████▒░░░░░░░░░▒█░░░█▒░░░░▒▒▓▓░░░▒██████
  ███▒░▒░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░▒▓█▓▒░░▒▒▒▓████
  ██▓░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░
  ░░░░░░▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░▒░░░░░
  ░░░░░▒▒░░░▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░▒░░░░
  ▒░░░░▒▒░░▒▓█▒▓░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░▒░░░▒
  ██▓░░░░░░░▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒░░██
  ████▓░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░▓███
  ████▒░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░▓███
  ███░░▒░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒░░░▓█
  ██▒░░▒░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░█░░░░░░░▒▒░░░░
  ▒░░░░▓▒░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▒▒░░░░
  ░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▓█░░░░░░▓▓░░░░░░░▒░░░░░░
  ░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▒▓▓▒░░░░░░░░▒░░░░▓█
  ▓▓▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█████
  ██████▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██████
  ██████░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▓███▓█
  █████░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░████▓
  ████▒░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒░░░████
  ███▓░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▓███
  ███░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░██
  ███▒░▒████▒░▓▒▒▒░░░░░░░░░▒░▓▓░▓█▓▓▓▒░░░░█
  ████▓█████▒░▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒░▒▒░▒▒░▓██████▓░▓█
  ██████████▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒██████████
  █▓█▓█▓█▓██▓░░░░░███░░░███▒░░░░░████▓███▓█
  ██▓█▓█▓███▓░░░░████▒░░████▓░░░░███▓█▓█▓█▓
  ███▓█▓█▓███░░▒█████▒░░██████▒░░░█████▓█▓█
  ██████████▓░░██████▒░░███████▒░░█████████
 • __________________________111¶¶¶111
  _______________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ___________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ____________11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶1
  _______¶¶¶11¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶1
  ______¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111¶11¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111111¶¶¶11111111
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111¶¶¶111111111¶¶1
  _____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶11¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ____________¶¶¶¶¶¶111¶¶¶111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶11111¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶11111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶
  ____________1¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶1
  _____________1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ____¶____________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ___¶¶¶_____________1¶¶¶¶¶1¶¶¶¶11
  __¶¶¶¶____________¶¶¶11¶¶1
  _¶¶¶¶¶1___________¶___11¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶1__________¶__¶1¶¶¶
  ¶1¶1¶¶¶¶_________¶¶_1¶¶¶1
  ¶11¶¶¶¶¶¶_______1¶__¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶__¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶1_11111
  ¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶11¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ¶11¶¶¶__1¶¶¶____¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ¶¶¶¶1__¶¶¶1______¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ¶1___1¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶__¶¶¶¶______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  1¶¶¶¶___________________111¶11¶1
  ¶¶1
 • ______1111¶1
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ____¶1¶1¶¶¶¶¶
  ____¶¶1_¶¶¶¶¶¶1_________¶¶¶1_1¶¶1
  ____1¶¶1_¶1_1¶¶¶1______¶1__1¶¶¶¶¶1¶¶
  ____¶1¶1_¶____¶¶¶______¶1____¶¶¶¶¶11¶
  ____¶__¶¶1___¶1¶¶_____1¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶
  ___1¶__1¶1___1¶¶¶____1¶1_¶¶______1¶¶¶¶¶
  ___¶¶___¶¶____¶¶1__1¶¶¶___1¶11¶¶¶11¶¶¶¶¶1
  ____¶¶__1¶____¶¶__¶¶1¶_____1¶1_____1¶¶¶¶¶1
  _____¶¶1_¶¶_1¶¶1_¶¶_¶_______¶¶_____1¶¶¶¶¶¶
  ______1¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___________¶_____¶__¶¶¶¶1
  ____1¶¶1__¶¶¶¶¶¶_¶1__________¶__1¶¶__1¶¶¶¶1
  ____¶_____1¶¶¶1___¶________1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
  ______1¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶¶1____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶11_¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________¶¶1
  1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________1¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶1____¶¶1________1¶
  ___1¶¶¶¶¶111¶¶11¶¶¶1_¶¶¶¶1_1¶¶¶11¶¶¶__1¶¶¶1
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  _______¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1_¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1
  __¶¶1___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶
  __1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__1¶¶11_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1_1¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1_¶¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  __1¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶11¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1
  ___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1111¶¶¶¶¶¶1
  ______¶¶¶1_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶
  ___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  __________¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  _________1¶¶
  _________¶1
  ________¶¶
  _______¶¶
  ______¶¶
  ______¶¶
  _____¶¶
  ____1¶1
  ____¶¶
 • ________________¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶
  _______________¶4_4_4¶¶_____¶¶4_4_4¶
  ______________¶4_4_4_4_¶___¶_4_4_4_4¶
  ______________¶_4_4_4_4_¶_¶_4_4_4_4_¶
  _______¶¶¶¶___¶4_4_4_4_4_¶_4_4_4_4_4¶____¶¶¶
  _____¶¶4_4¶¶¶__¶4_4_4_4_4_4_4_4_4_4¶__¶¶¶4_4¶¶
  _____¶4_4_4_4¶¶4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4¶¶4_4_4_4_¶
  _____¶_4_4_4__4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4__4_4_4_¶
  ______¶_4_4_44_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_44_4_4_¶¶
  _______¶¶4_4__4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4__4_4_¶
  _________¶¶_44_4_4_4_4¶¶¶¶¶¶¶4_4_4_4_44_4¶¶
  _____¶¶¶¶4_4__4_4_4_¶¶0000000¶¶_4_4_4__4¶
  _¶¶¶¶_4_4_4_44_4_4_¶00000000000¶_4_4_44_4¶¶¶¶¶
  ¶4_4_4_4_4_4__4_4_¶0000000000000¶_4_4__4_4_4_4¶¶¶
  ¶_4_4_4_4_4_44_4_4¶0000000000000¶4_4_44_4_4_4_4_4¶
  _¶¶4_4_4_4_4__4_4_¶0000000000000¶_4_4__4_4_4_4_4_¶
  ___¶¶¶¶¶¶_4_44_4_4_¶00000000000¶_4_4_44_4_4_4_4¶¶
  _________¶_4__4_4_4_¶¶0000000¶¶_4_4_4__4_¶¶¶¶¶¶
  ________¶_4_44_4_4_4_4¶¶¶¶¶¶¶4_4_4_4_44_¶
  ______¶¶_4_4__4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4__4_¶¶
  _____¶4_4_4_44_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_44_4_4¶
  ____¶4_4_4_4__4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4__4_4_4¶
  ____¶_4_4_4_¶4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_44_4_4_¶
  ____¶4_4_4_¶__4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4¶¶¶_4_4_4¶
  _____¶¶¶¶¶¶__4_4_4_4_4_4¶4_4_4_4_4_¶__¶¶¶¶¶¶
  ______________4_4_4_4_4¶$¶4_4_4_4_4¶
  _____________¶_4_4_4_4¶$$$¶4_4_4_4_¶
  _____________¶4_4_4_¶¶_$$$_¶¶_4_4_¶
  ______________¶¶¶¶¶¶___$$$___¶¶¶¶¶
  _______________________$$$
  _______________________$$$
  _______________________$$$
  _______________________$$$
  _¶¶¶¶¶_________________$$$________________¶¶¶¶¶¶
  ¶77777¶¶¶¶_____________$$$_____________¶¶¶777777¶
  ¶777777777¶¶___________$$$___________¶¶777777777¶
  ¶77777777777¶¶_________$$$_________¶¶77777777777¶
  _¶777777777777¶¶_______$$$_______¶¶77777777777¶¶
  __¶¶777777777777¶¶_____$$$_____¶¶777777777777¶
  ____¶7777777777777¶¶___$$$___¶¶7777777777777¶
  _____¶¶7777777777777¶__$$$_¶¶7777777777777¶¶
  _______¶¶777777777777¶¶$$$¶7777777777777¶¶
  _________¶¶¶7777777777¶¶¶¶¶777777777777¶
  ____________¶7777777777777777777777777¶
  _____________¶¶¶777777777777777777¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
 • ______________________1
  _____________111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶
  ________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  ________¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____________111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  1¶¶1____________1¶11¶1¶
  ¶¶¶¶¶¶1__________¶1111¶
  _¶11¶1¶__________¶¶¶11¶1_________1¶¶¶¶¶1
  _¶¶111¶1__________¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  __1¶¶11¶¶1_________¶¶¶1_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  ____1¶¶¶¶¶¶________1¶1________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶________¶____________¶¶1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶
  _______1¶¶¶¶________¶¶______________¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  __________1¶¶1_______¶_____________¶1111¶¶1¶¶¶ 1
  _____________1¶1_____¶¶___¶_______1¶111¶¶ ¶¶
  _______________¶¶__1_1¶___¶1______¶111¶1
  ________________¶¶_11_¶1__¶1______1¶¶¶1
  _________________¶¶_¶_¶1_¶¶_______¶¶1
  __________________1¶11¶11¶_______¶¶
  ___________________1¶1¶¶¶_______¶¶
  ____________________1¶¶¶____1__¶¶
  _____________________¶¶¶___¶__¶1
  _____________________¶¶___11_¶1_1
  _____________________¶¶___11_¶1¶
  _____________________¶1____¶¶¶¶
  _____________________¶_____¶¶¶
  _____________________¶_____¶
  ____________________1¶____1¶
  ____________________¶¶____¶1
  ____________________¶1____¶
  ___________1________¶1___¶1
  ___________¶1______1¶____¶
  ____________¶1_____¶¶___1¶ ¶
  ____________1¶¶¶__1¶¶___¶ ¶1
  ______________¶¶¶_¶¶1___¶ ¶¶
  _______________¶¶1¶¶___¶¶¶¶ 1¶
  ________________¶1¶¶__¶¶1111¶1
  ________________¶1¶¶1¶¶¶_¶¶¶
  _______________1¶¶¶1¶¶¶1¶1
  ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________________1¶¶1¶1¶¶
  ________________1¶___¶¶
  ________________¶¶___¶1
 • ________________________¶¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶¶¶¶
  __________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
  __________¶¶¶_____¶¶¶¶¶_________¶¶¶
  __________¶¶¶_____¶¶¶¶¶_________¶¶¶
  __________¶¶¶______¶¶¶¶________¶¶¶
  ________¶__¶¶¶_____¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶
  _¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶________¶¶¶
  _¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶
  _¶¶¶____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶__________¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶____________¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_____________¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__________¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶________¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶_______¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶________¶¶¶______¶¶
  _________¶¶¶_________¶¶¶¶_____¶¶
  _________¶¶¶_________¶¶¶¶¶___¶¶¶
  __________¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
  ______________¶¶¶¶¶____¶¶¶
  ______________________¶¶¶
  ____________¶_________¶¶
  ____________¶¶_______¶¶
  ___________¶¶¶¶______¶¶_____¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶____¶¶____¶¶¶_¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶_____¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_______¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶_____¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶______________¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶___¶___¶______¶¶__♥L♥O♥V♥E_____¶¶
  _____________¶_¶¶______¶¶________________¶¶
  ______________¶¶_______¶¶_______________¶¶
  ______________¶¶_______¶¶______________¶¶
  ______________¶¶¶______¶¶____________¶¶
  _____________¶¶__¶¶____¶¶_________¶¶¶
  _____________¶¶___¶¶___¶¶_____¶¶¶¶
  _____________¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶
 • __________________________________________________
  _________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
  ______________________¶¶¶¶________¶¶______________
  _____________________¶¶____________¶¶¶¶¶__________
  __________________¶_¶¶______________¶¶¶¶__________
  _________________¶¶¶¶_______________¶¶_¶__________
  ________________¶¶_¶¶______________¶¶__¶¶_________
  ________________¶¶___¶¶¶_________¶¶¶___¶¶_________
  ________________¶¶______¶¶¶_____¶¶_____¶¶_________
  ________________¶_________¶¶___¶_______¶¶¶________
  ________________¶___________¶_¶________¶_¶¶_______
  _______________¶¶____________¶¶________¶¶_¶_______
  _______________¶¶____________¶__________¶_¶_______
  _______________¶_____________¶__________¶_¶¶______
  _______________¶____________¶¶__________¶_¶¶______
  __¶____________¶____________¶¶__________¶_¶¶______
  __¶¶___________¶____________¶¶__________¶_¶¶______
  ___¶¶__________¶_____________¶_________¶¶_¶_______
  ___¶¶¶_________¶_____________¶________¶¶_¶________
  ___¶__¶________¶_____________¶______¶¶¶¶¶_________
  ___¶¶__¶¶_______¶____________¶¶_____¶¶¶¶__________
  ___¶¶___¶¶¶______¶¶__________¶¶____¶¶¶__________¶_
  ___¶¶_____¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶__¶¶¶____________¶¶_
  ___¶________¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___________¶¶__
  ___¶__________¶¶¶________¶¶______¶¶__________¶¶¶__
  ___¶_____¶¶_____¶¶¶_______¶¶____¶¶_________¶¶¶_¶__
  ___¶_____¶¶_______¶¶¶______¶¶__¶¶_________¶¶___¶__
  ___¶_____¶¶_________¶¶¶____¶¶_¶¶_______¶¶¶¶____¶¶_
  ___¶______¶___________¶¶___¶¶_¶______¶¶¶__¶____¶¶_
  ___¶______¶¶___________¶¶__¶_¶¶____¶¶¶___¶_____¶¶_
  ___¶_______¶____________¶¶_¶_¶¶___¶¶_____¶_____¶¶_
  ___¶_______¶¶___________¶¶_¶_¶__¶¶______¶¶_____¶¶_
  ___¶¶_______¶¶___________¶¶¶_¶_¶¶_______¶______¶__
  ___¶¶________¶¶__________¶¶¶_¶_¶_______¶¶______¶__
  ____¶_________¶¶__________¶¶_¶¶________¶_______¶__
  ____¶__________¶¶_________¶__¶________¶¶______¶¶__
  _____¶__________¶¶________¶__¶_______¶¶_______¶___
  _____¶____________¶_______¶__¶_______¶________¶___
  _____¶¶____________¶______¶_¶¶______¶________¶¶___
  ______¶¶____________¶_____¶_¶¶_____¶¶_______¶¶____
  _______¶____________¶¶___¶¶_¶¶____¶¶________¶_____
  ________¶____________¶___¶¶_¶¶___¶¶________¶¶_____
  _________¶___________¶¶__¶__¶___¶¶________¶¶______
  __________¶¶__________¶__¶__¶__¶¶__¶_____¶¶_______
  ___________¶¶_________¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶_¶_____¶¶________
  ____________¶¶_________¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶_________
  ______________¶¶_______¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶__¶¶__________
  _______________¶¶¶______¶_¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶____________
  _________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_____________
  ____________________¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶_______________
  ______________________¶¶___¶¶_¶¶¶_________________
  _______________________¶¶__¶¶¶¶___________________
 • __________________________1_______________________
  ________________________1¶¶¶1_____________________
  ______________________1¶¶1¶¶¶1____________________
  _____________________¶¶¶111¶1¶¶___________________
  ___________________1¶¶11111¶¶1¶¶1_________________
  ___________________¶1111111¶¶111¶1________________
  __________________¶¶11111111¶1111¶1_______________
  _________________¶¶111111111¶¶111¶¶_______________
  _________________¶11111111111¶1111¶_______________
  ________________1¶11111111111¶¶111¶1______________
  ________________¶¶11111111111¶¶111¶¶______________
  ________________1¶11111111111¶¶111¶¶______________
  ________________1¶11111111111¶¶111¶¶______________
  ________________¶¶11111111111¶1111¶¶______________
  _________________¶1111111111¶¶1111¶1______________
  _________________¶¶111111111¶11111¶_______________
  _________________1¶11111111¶¶1111¶¶_______________
  __________________¶¶1111111¶1111¶¶________________
  ___1_______________¶¶11111¶¶111¶¶_________________
  __1¶¶¶11____________¶¶¶111¶11¶¶¶__________________
  __1¶¶¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶¶¶¶¶1___________________
  __1¶¶¶11¶¶¶1____________¶¶11______________________
  __1¶1¶¶1¶1¶¶1__________1¶1________________________
  __1¶11¶¶¶1¶¶¶1________¶¶¶_________________________
  __1¶111¶111¶¶¶¶______¶¶¶__________________________
  ___¶¶¶1¶¶1111¶¶1____¶¶¶___________________________
  ___¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶___¶¶¶____________________________
  ___1¶¶111¶¶1¶¶1¶1_¶¶¶____11111111111111111111¶¶___
  ____¶¶¶111¶¶¶11¶11¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  _____¶¶111¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______
  _____1¶¶¶¶1¶¶1¶¶1¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶________
  ______1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1_________
  _______¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶1¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1___________
  ________¶¶1¶¶1¶¶111¶¶111111¶¶11¶¶¶¶¶1_____________
  _________¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_______________
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________
  __________1¶¶1____________________________________
  __________1¶¶_____________________________________
  __________¶¶¶_____________________________________
  __________¶¶______________________________________
  _________¶¶¶______________________________________
  _________¶¶¶______________________________________
  ________1¶¶1______________________________________
  ________¶¶¶_______________________________________
  ________¶¶¶_______________________________________
  _______1¶¶1_______________________________________
  _______1¶¶1_______________________________________
  _______¶¶¶________________________________________
  _______¶¶¶________________________________________
  ______¶¶¶_________________________________________
  ______¶¶¶_________________________________________
  _____1¶¶¶_________________________________________
 • _________________¶
  ________________¶¶
  _________¶______¶¶¶______¶
  __________¶¶___¶¶¶¶____¶¶
  __________¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶
  __________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
  ___________¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶
  ____________¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶
  ____________¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶
  _________¶___¶_¶¶¶¶¶_¶
  _________¶___¶_¶¶¶¶¶_¶____¶
  _________¶____¶¶¶¶¶¶¶_____¶
  _________¶¶_____¶_¶______¶¶
  _________¶¶______¶______¶¶
  __________¶¶_____¶_____¶¶¶
  __________¶¶_____¶_____¶¶¶
  __________¶¶¶_____¶___¶¶¶¶
  __________¶¶¶¶____¶___¶¶¶
  ___________¶¶¶____¶___¶¶¶
  ___________¶¶¶____¶__¶¶¶
  ___________¶¶¶¶___¶__¶¶¶
  ____________¶¶¶___¶_¶¶¶
  ______¶______¶¶¶__¶_¶¶¶___¶
  _______¶_____¶¶¶__¶_¶¶___¶
  _________¶____¶¶__¶_¶___¶
  __________¶___¶¶__¶____¶
  __________¶___¶¶_¶_____¶
  ___________¶___¶_¶____¶
  ___________¶____¶_____¶
  ____________¶__¶_____¶
  ____________¶__¶_____¶
  ___¶¶¶¶¶_____¶_¶____¶__¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶___¶¶____¶_¶__¶_¶¶___¶¶¶¶
  ¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
  ¶¶¶_____¶¶¶¶¶_¶_¶¶_¶¶¶¶¶____¶¶¶
  ¶¶¶______¶¶¶¶_¶_¶__¶¶¶¶_____¶¶¶
  ¶¶¶________¶¶_¶_¶__¶¶_______¶¶¶
  ¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
  _¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
  _¶¶_______¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶_____¶¶
  _¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
  ¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶
  ¶____________¶__¶¶__¶__________¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ________¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶
  ______¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶
  _____¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶
  ____¶¶___¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶___¶¶
  ___¶¶_____¶_____¶_____¶_____¶¶
  __¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶
  __¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶
  __¶___¶___¶___¶___¶___¶___¶___¶
  __¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶_______________________¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
 • ________________________¶¶¶¶¶¶
  ________________________¶¶¶___¶¶
  ______________________¶¶¶______¶___¶¶
  ___________________¶¶¶¶¶¶_¶____¶¶¶¶¶¶¶
  __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  __________________¶___¶¶¶¶¶¶¶________¶¶
  _________________¶¶_____¶¶______¶____¶¶
  ________________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶
  _______________¶¶__________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
  _¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
  __¶¶___¶¶¶____¶¶_________¶¶¶¶___________¶¶
  ___¶¶_¶__¶¶__¶¶¶____¶¶__¶¶______________¶¶
  ____¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶__¶_¶¶_¶¶_______________¶
  _____¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶_____________¶¶
  ______¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____¶_______¶¶
  _________¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶___¶¶
  __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________________¶¶¶¶__¶¶____¶¶____¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶____¶¶____________¶¶¶
  _______________¶¶¶¶______¶¶¶¶___________¶¶
  ______________¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
  ______________¶¶¶______________¶¶¶____¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶_______________________¶¶¶
  _____________¶¶¶_________________________¶¶
  _____________¶¶¶
  _____________¶¶¶
  ______________¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶_________¶¶¶__¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶_________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶__________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶___________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶_____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶_______________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶______________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶_____________¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶_______________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶_________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶__________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶_________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶________________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶_________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶______________¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶________________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶______________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶________¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ______¶¶¶___________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶___________________¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  __________________¶¶¶¶¶¶
  ___________________¶¶_¶¶
  ___________________¶¶_¶¶
  ___________________¶¶_¶¶
  ___________________¶¶_¶
  ___________________¶¶_¶
  ___________________¶¶¶¶
  ___________________¶¶¶¶
  ____________________¶¶¶
  ____________________¶¶¶
  ____________________¶¶¶
  ____________________¶¶¶
  ____________________¶¶¶
  ___________________¶¶¶¶
  ___________________¶¶_¶
  ___________________¶¶_¶¶
  ___________________¶¶_¶¶
  ___________________¶¶¶¶¶
  __________________¶¶¶¶¶¶¶
  ________________¶¶¶¶___¶¶¶¶
  ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Popular Emoji

 • 🤭
 • 😂
 • ✈️
 • ⚔️
 • 📌
 • ⚠️
 • 💗
 • 🥰
 • 😍
 • 😎
 • ⛩️
 • 😁
 • 🟢
 • 👑
 • 📚
 • 😅
 • 💖
 • 🔞
 • ☀️
 • 😊
 • 🤩
 • 😈
 • 🫠
 • 😉
 • 💥
 • 📣
 • 💻
 • 🎥
 • 📍
 • 🏹
 • 🎶
 • 💀
 • 💲
 • ✔️
 • 😇
 • 🙈
 • 💜
 • 🖤
 • 🎮

More Emoji ▸▸

Popular Symbols

 • 𝓪
 • 𝓲
 • 𝓮
 • 𝓐
 • 𝓜
 • 𝓷
 • 𝑒
 • ۵
 • 𝓻
 • ♐︎
 • »
 • 𓆩𓆪
 • 𝓸
 • 𝓪
 • 𝓮
 • 𓆉

More Symbols ▸▸

Popular Text Art

 • »»————- ★ ————-««
 • ⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺
 • 。☆✼★━━━━━━━━━━━━★✼☆。
 • ــــــــــــــــﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
 • ꧁M꧂꧁U꧂꧁S꧂꧁I꧂꧁C꧂
 • ▂▃▄▅▆▇█▓▒░LoveYou░▒▓█▇▆▅▄▃▂
 • ✩。:*•.───── ❁ ❁ ─────.•*:。✩
 • ╔══╗
  ╚╗╔╝
  ╔╝(¯`v´¯)
  ╚══`.¸.[Name]
 •  ∧__∧
  (`•ω• )づ__∧
   つ /( •ω•。)
  しーJ (nnノ) pat pat
 • (¯`v´¯)
  `*.¸.*´ 
  ¸.•´ ¸.•*¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
 • Mᴇʟᴀɴɪᴇ Mᴀʀᴛɪᴇɴᴇᴢ- Dᴇᴛᴇɴᴛɪᴏɴ
  0:35 ━❍──────── -5:32
  ↻   ⊲ Ⅱ ⊳   ↺
  VOLUME: ▁▂▃▄▅▆▇ 100%
 • (\⑅(\   
  (ᴗ͈ ̫ᴗ͈*)    
  (UU  )ଓ 
   U U  
 • ╔══╗╔╗ ♡ ♡ ♡
  ╚╗╔╝║║╔═╦╦╦╔╗
  ╔╝╚╗║╚╣║║║║╔╣
  ╚══╝╚═╩═╩═╩═╝
  ஜ۞ஜ YOU ஜ۞ஜ
 • ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░╔═╗░╔════╦═╗╔═╦══╗░░
  ░░║░║░║░╔╗░║░║║░║░═╣░░
  ░░║░╚═╣░╚╝░║░╚╝░║░═╣░░
  ░░╚═══╩════╩════╩══╝░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 • ..... (¯`v´¯)♥
  .......•.¸.•´
  ....¸.•´
  ... (
  ☻/
  /▌♥♥
  / \ ♥♥

More Text Art ▸▸

Popular Emoticons

 • ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)
 • (╥﹏╥)
 • ಠ_ಠ
 • (◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。
 • (⋈◍>◡<◍)。✧♡
 • (>‿◠)✌
 • (づ。◕‿‿◕。)づ
 • ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•
 • (。•́︿•̀。)
 • (°◡°♡)
 • o(〃^▽^〃)o
 • ⋆.˚ ☾ .⭒˚ (-.-) ᶻᶻᶻ
 • (づ ̄ ³ ̄)づ
 • (^▽^)
 • 웃❤유
 • (ღ˘⌣˘)♥ ℒ♡ⓥℯ ㄚ♡ⓤ
 • ♥‿♥
 • ⸜( ˙˘˙)⸝
 • ( ̄ω ̄)
 • (͡° ͜ʖ ͡°)
 • ( ˘▽˘)っ
 • (っ◔◡◔)っ 🍔
 • ( -_・) ︻デ═一 ▸
 • (^ω^)
 • (≧◡≦)
 • (っ◕‿◕)っ
 • ( ^◡^)っ✂❤
 • ( ˘ ³˘)❤

More Emoticons ▸▸

There is much more!

We have so much more to offer, because we just love everything that has to do with text!
What about Text art? Or Characters? Perhaps you want your text flipped, or maybe upside down! Or find nice dividers that you can use as separator lines in text.
You can do it all on Messletters! Just have a look through the main menu on the left. Or on mobile, click the menu button on the top right.
If you have any suggestions or questions, you can contact us via either the contact page or else via Facebook, Twitter, Youtube, etc.

Messletters

Fancy Font Generator 😍 Stylish Text, Emoji and Symbols!

Create cool stylish text to copy and paste with our Fancy Font Generator ( ˘ ³˘)💕💯 Use it on Instagram, Facebook, Whatsapp or wherever you like!

Messletters ▸▸

Flip text

Turn your text Upside down or Mirrored 🙃

Turn your text upside down, put it in reverse or make your text reversed and upside down at the same time! HOUSE - ƎƧUOH - HOႶƧE - ƎS∩OH

Flip text ▸▸

Zalgo text

Decorate your text with Underline, Overline and Strikethrough 〰️

With our simple Zalgo generator you can decorate your text with underline, overline, bows, hooks and other shapes. You can add them under, over or through your text.

Zalgo text ▸▸

Stacked text

Stack two texts on top of each other 📚

Stack two texts on top of each other without using the space of two lines. ᵇaͤnͨdͬcͤrͣeͭaͥtͮeͤ

Stacked text ▸▸

Big text

Create huge texts with ASCII characters 🅰️

Make a big impression with these enormous letters, also known as ASCII text, made out of normal keyboard characters. You can choose from over 100 different styles!

Big text ▸▸

Emoticons

Cute & Funny Japanese Kaomoji and other Emoticons ( ˘ ³˘)❤

Emphasize how you feel with our Text Emoticons. You can use them on Facebook, Instagram, Twitter or wherever you like! ≧◔◡◔≦

Emoticons ▸▸

Emoji

Copy & Paste colorful Emojis everywhere! 🥰

You know these from your 💬 Messaging and 👫 Social Apps, but you can now copy and paste your favorite Emoji from our website and use them anywhere you want! 😊

Emoji ▸▸

Symbols

Decorate your text with our Symbols! ♡ ❀

All symbols such as hearts, flowers, arrows, objects and much more! Use them on Facebook, Twitter, Instagram or in your blog posts!

Symbols ▸▸

Text Art

Pictures created from text and symbols ୭̥⋆*。

Text art, also called ASCII art, are images made from text. You can use them in your Facebook posts or on your blog, for example! Enjoy our collection!

Text Art ▸▸

Characters

Foreign alphabets, symbols and signs 🌐

A big collection of foreign alphabetical characters, like letters, dots, dashes, accents and more.

Characters ▸▸

Text Art

Text Art is the creation of images from text, also known as ASCII art. You can use it on Facebook or in Youtube comments, for example! ツ
We have made a collection from the ones we found on the internet.
There are many Text Art images to be found online. If you have found a nice one elsewhere, don't hesitate to send it to us!

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░
░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░░░░
░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░
░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░
░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███░
░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██
░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██
██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░
░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░
░░████████████░░░█████████████████░░░░░░

It's completely normal for some characters to appear as squares.
Would you like to add your own creations or can't find something? Flick us a message!

Made with 💙 by Clix © 2005-2024 v. 3.24.5.15.0