Other

░░░░░░▄░░░░░░░░░░░▄░░░░░░░
░▄████░▀▄░░░░░░░▄▀░█████▄░
████▀█▀▄█████████▄▀█▀████░
▀▀░▀▄█████▀▀▀▀▀░▀███▄▀░▀▀░
░░░░████▀▄░░██░░▄░███░░░░░
░░░▄███▀▄▀▀░▀▀░▀▀▄▀██▄░░░░
░▄▄████░███▄░░▄███░███▄▄░░
░░█████░░▀▀░░░░▀▀░░████░░░
░░░▀▀███▄░▀▄▀▀▄▀░▄██▀▀░░░░
░░░░░░░░░▀▄▄░░▄▄█░░░░░░░░░
░░░░░░░░▄▀▀▄▀▀▄▀▀▄░░░░░░░░
░▄▄▄▄▄▀▀▀██░▄▄░██▀▀▀▄▄▄▄▄░
▀▄▄▀░░░▄▀█▀█▀▀█▀█▀▄░░░▀▄▄▀
░░▄▄▄▄▀▄█▀░▄░░▄░▀█▄▀▄▄▄▄░░
░▀▄▄▀░▄▀█░░▄▄▄▄░░█▀▄░▀▄▄▀░
░░░░░█▀▄░▀▄▀░░▀▄▀░▄▀█░░░░░
░░░░░█▄▀░░█▄░░▄█░░▀▄█░░░░░
░░░░░░░░░▄█▀░░▀█▄░░░░░░░░░
_______________________¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________________¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶111¶¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶____¶¶1¶¶
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
___________¶¶¶¶¶_1_¶¶
____________¶¶¶¶_1_¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶_¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
____________¶¶¶¶___¶¶
____________¶¶¶¶___¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶___¶¶¶¶
_______________¶¶_¶¶_____¶¶¶
________________¶¶¶______¶¶¶
_________________¶_______¶¶
111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
111111111111111111111111¶¶¶11¶¶11111111111111
1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111
111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111
111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111
11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111
11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11111111111111
111111111111111111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111111
1111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111
111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111
1111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111111
111111111111111111111111¶¶1111111111111111111
111111111111111111¶11111¶¶¶111111111111111111
111111111111111111¶¶1111¶¶¶111111111111111111
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
111111111111111111111¶¶¶¶¶¶111111111111111111
1111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111111
11111111111111111111111¶¶¶¶111111111111111111
111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111
1111111111111111111111111¶¶111111111111111111
1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111
111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111
1111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111111
111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111
111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
1111111111111111111111¶¶1¶1111111111111111111
1111111111111111111111¶¶1¶¶111111111111111111
111111111¶¶¶¶111111111¶¶11¶¶11111111111111111
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶1¶¶¶11111111111111111
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶11¶¶¶11111111111111111
1111¶¶¶¶¶¶1111¶11111¶¶11¶¶¶¶11111111111111111
1111¶¶¶¶¶11111111111¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111
1111¶¶¶¶¶1111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111111111
111¶¶¶¶¶¶111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶1111
1111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶1¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶111
1111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶11
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶11
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶1111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111111111¶¶¶11111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111111¶¶¶11111
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111111¶¶¶¶11111
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶11111
1111¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111¶¶¶111111
1111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶111111
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶11111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1111¶¶¶11111
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶¶11111
1111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶¶¶1111
111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶¶1111
11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶111
11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111
1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶11
1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶11
1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶1
1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶1
1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶¶1
1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶11¶¶¶11¶11111¶¶¶1
1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶11111111¶¶¶¶1
11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶111111111¶¶¶11
111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶¶1111111¶¶¶¶11
1111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶111
11111¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111
1111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111


Textkonst är att skapa bilder från text, även känd som ASCII-konst. Du kan använda den på Facebook eller Youtube, till exempel! ツ
Vi har gjort en samling av de som vi hittade på internet.
Det finns många Textkonst bilder som finns på nätet. Om du har hittat en trevlig man på andra håll, tveka inte att skicka den till oss!

Letar du efter textkonst på en enda rad? Klicka här!

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░
░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░░░░
░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███░░░░
░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░
░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███░
░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██
░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██
██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░
░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░
░░████████████░░░█████████████████░░░░░░

Det är helt normalt för en del tecken visas som fyrkanter.
Vill du lägga till egna skapelser? Skicka dem till oss! Kontakt

Made with ♥ by Clix Concepts © 2005-2019 v. 19.12.09.1